FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social

02/05/2013

Proiectul FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social a fost derulat, din anul 2010, de către Federaţia Filantropia şi Patriarhia Română, în parteneriat cu Instituto de Formation Integral (IFI) şi SC Global Commercium Development SRL, în cadrul schemei de finanţare POSDRU/93/3.3/S/62277. Acesta s-a desfăşurat pe parcursul a 36 de luni, până în august 2013 şi a avut ca scop principal dezvoltarea capacităţii organizaţionale a structurilor active în domeniul parteneriatului social, din cadrul Administraţiei Patriarhale şi în nouă eparhii din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române, printre care şi Asociatia Filantropia Ortodoxa Sibiu, pentru a deveni parteneri mai puternici pentru incluziunea socială la nivel naţional.

Prima etapă a fost constituită din realizarea unei evaluari organizaţionale la nivelul celor 9 eparhii şi a Administraţiei Patriarhale pentru a identifica elementele caracteristice, nivelul dezvoltării organizaţionale, nevoile de formare şi priorităţile de dezvoltare. Pentru a pregăti resursele umane locale astfel încât să se poată implica eficient în procesele de dezvoltare organizaţională, proiectul a oferit o componentă de training consistentă, structurată în funcţie de nevoile identificate local.

În cadrul acestui proiect  a luat fiinţă Centrul de Resurse al Arhiepiscopiei Sibiului care a organizat şi susţinut sesiuni de formare si informare la nivelul protopopiatelor de pe raza eparhiei (10 sesiuni derulate în cadrul fiecărui protopopiat al Arhiepiscopiei Sibiului şi 9 sesiuni în format e-learning), de care au beneficiat 640 de beneficiari unici. Sesiunile au abordat diferite tematici precum: Scrierea de proiecte, Managementul serviciilor sociale, Managementul cazurilor sociale, Metode şi tehnici de comunicare eficientă, etc.

În paralel cu activităţile de formare, din cadrul proiectului Forte, echipa s-a implicat în realizarea Planului Strategic al Arhiepiscopiei Sibiului, pentru domeniile: tineret, asistenţă socială şi centrul de resurse. În acest sens s-au organizat mai multe întâlniri de lucru, în urma cărora s-a solicitat şi obţinut aprobarea pentru parcurgerea etapelor de planificare strategică. Planului Strategic a fost finalizat în martie 2013 şi a fost prezentat la nivelul eparhiei şi membrilor Parteneriatelor Locale de Ocupare şi Incluziune Socială (PLOIS) şi ai Parteneriatului Regional de Ocupare şi Incluziune Socială (PROIS).

Totodată s-a organizat un eveniment de sustenabilitate, cu tema „Parteneriat public-privat în judeţul Braşov” în data de 25 iulie 2013 la Braşov, la care au luat parte 46 de preoţi din municipiul Braşov şi zonele limitrofe, care au participat la sesiunile de e-learning din cadrul proiectului, specialişti în domeniul asistenţei sociale din unităţile de asistenţă socială din cadrul Bisericii şi din instituţii publice.

În perioada iunie-iulie 2013 s-a realizat şi publicat un Ghid cu activităţi pentru copii şi tineret. În perioada 29-31 iulie 2013 Centrului de Resurse a organizat, alături de Centrul Naţional de Formare Continuă “Dumitru Stăniloae” Bucureşti, cursul “Managementul Programelor pentru Copii şi Tineret”, care s-a desfăşurat la Mănăstirea “Brâncoveanu” – Sâmbăta de Sus. Cursul s-a realizat în vederea dezvoltării de abilităţi de management pentru programele cu copii si tineri, necesare personalului din eparhiile incluse în proiect, în vederea facilitării incluziunii sociale la nivel local.