Consiliere în domeniul adicțiilor în cadrul AFOS

28/01/2021

Pentru o comunitate cât mai sănătoasă, ne dorim să rămânem implicați în combaterea și prevenirea consumului de substanțe nocive. Considerăm benefică realizarea unei caracatițe informaționale prin intermediu tinerilor, părinților și profesorilor în cadrul unor cursuri sau sesiuni în care aceștia să fie informați, sensibilizați și să înțeleagă necesitatea prevenției privind consumului de droguri sau al altor produse nocive.
Pentru acest obiectiv AFOS a specializat trei colaboratori/angajați prin programul de formare profesională, specializarea “Consilier în domeniul adicțiilor”, cod COR 263502 al Federației Filantropia, organizaţie non-guvernamentală a Patriarhiei Române, furnizor de formare profesională a adulților, din care ONGul nostru face parte.
Prin intermediul acestui curs, colegii noștri au competențe/abilități specifice cu privire la:
• Competențe informatice, sociale și civice;
• Menținerea integrității și siguranței beneficiarilor;
• Planificarea activităților;
• Comunicarea cu beneficiarii;
• Participarea la lucrul în echipa multidisciplinară;
• Gestionarea actelor și documentelor beneficiarilor;
• Prevenirea și informarea tinerilor și adulților privind problematica dependenței;
• Consilierea persoanelor afectate direct sau indirect de dependență;
• Îndrumarea pacientului pentru stabilirea tratamentului;
• Monitorizarea pacientului în timpul tratamentului de dezintoxicare și post-tratament.
Consilierul în domeniul adicțiilor: este o persoană de referință în relațiile cu copiii sau tinerii din cadrul unei comunități educative, ce înțelege educația ca pe un proces conștient și orientat spre un scop, în baza unui angajament perseverent și optimist. Deține cunoștințe de specialitate în domeniul psihologiei și sociologiei, precum și temeinice cunoștințe de cultură generală. Previne și informează tinerii și adulții privind problematica dependenței, planifică, realizează și evaluează procesul dezvoltării copilului/tânărului, ajutându-l să devină un adult conștient de sine, responsabil și integrat în societate.
Transmiterea unor informații detaliate privind problematica adicților din ziua de astăzi prin intermediul unui curs sau unei sesiuni de formare sau informare, reprezintă un aspect foarte important, care poate duce chiar și până la salvarea unei vieți pe viitor. Un curs pentru formarea de Consilieri în domeniul adicțiilor, spre exemplu, este benefic pentru a învăța lucruri foarte importante, precum: oferirea de prim ajutor unei persoane care a realizat un abuz prin consum, cunoașterea tipurilor de droguri după clasificare și după efectele produse asupra consumatorului, modalitățile prin care o persoană se poate recupera imediat ce a luat o decizie asupra acestei acțiuni în urma unor ședințe de consiliere, iar nu în ultimul rând instituțiile publice și private care oferă sprijin în acest domeniu.
Bineînțeles, când vorbim de adicții nu ne referim numai la consumul de alcool și droguri. Adicția poate însemna și dependență digitală, atât de mediul online cât de jocuri de noroc.
O metodă eficientă de prevenție constă în emiterea unor informații clare despre fenomenul consumului de substanțe nocive, prezentarea efectelor consumului de substanțe nocive prin exemplificarea unor cazuri reale și prezentarea unor soluții prin oferirea unor alternative, precum sportul, artele etc.