Anunț angajare

10/08/2021

În cadrul proiectului Education to Decent Work, implementat în județul Sibiu, AFOS angajează

 • consilier școlar;
 • mediator/ consultant cu experiență și legături bune cu comunitățile de romi;
 • mediator pe piața muncii.

Despre noi: AFOS (Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu) a luat ființă în anul 2009, în vederea dezvoltării activităților de asistență socială la nivelul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Sibiu, prin lărgirea capacității de absorbție a fondurilor destinate înființării și dezvoltării unor proiecte cu caracter social, cultural și educațional. Asociația are ca misiune asistarea persoanelor care traversează momente dificile ale vieții, pentru dezvoltarea abilitățiilor personale, de a face față creativ și eficace problemelor, mobilizarea resurselor comunității pentru sprijinul celor aflați în dificultate, participarea la inițierea, dezvoltarea și aplicarea măsurilor de politică socială în domeniu, participare activă la viața socială. AFOS este membră a Federației Filantropia – București, membră a SoCareNet-Diakoneo – Germania.

Despre proiect: Proiectul urmărește ca tineri proveniți din medii sociale dezavantajate/vulnerabile, incluzând comunitatea Roma să aibă acces la locuri de muncă stabile și decente și să fie sprijiniți în continuarea școlii. Până la încheiere, este vizat un grup țintă de 1.000 de persoane.

CV-urile pot fi trimise la adresa de mail: biroul_social_aors@yahoo.com până la data de 1 septembrie 2021. Candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la un interviu.

Cerințe specifice și principalele responsabilități ale fiecărui post:

Consilier școlar

Cerințe:

 • Studii superioare
 • Minim 2 ani de experienta in domeniul consilierii si orientarii in cariera;

Atenţie la detalii si abilitati de ascultare activa, abilitati de relationare si cooperare, sensibilitate în a lucra cu persoane din grupuri vulnerabile.

Responsabilități și sarcini principale:

 • Participa la instruirea privind aplicare si interpretarea instrumentului de evaluare;
 • Intocmirea bazei de date cu informatii despre grupul tinta;
 • Aplicarea instrumentului de evaluare Cognitrom Career Planner (CCP);
 • Interpretarea si realizarea profilelor pe baza CCP si corelarea cu informatiile din chestionarele de selectie si baza de date referitoare la grupul tinta;
 • Realizarea planului de lucru pentru consilierea individuala / de grup a elevilor si pentru consilierea parintilor;
 • Consilierea individuala si colectiva a elevilor;
 • Consilierea parintilor;
 • Consilierea resurselor umane din cadrul școlii (consilieri școlari, psihologi sau profesori) in domeniile consilierii și orientarii în carieră, educației incluzive și metodelor specifice de sprijinire a elevilor din medii defavorizate (de exemplu, mentorat, îmbunătățirea contactelor cu părinții);
 • Insoteste elevii la vizitele la companii.

Mediator pe piața muncii

Cerințe:

 • Studii superioare, finalizate cu diplomă de licență (avantaj în domeniul psihologie, sociologie, drept, asistență socială);
 • Experiență în domeniul medierii pe piața muncii (minim 3 ani);
 • Cunoștințe în domeniul informării, consilierii și medierii pe piața muncii;
 • Cunoștinte de operare MS Office (Word, Excel), Internet;
 • Permis de conducere cat. B

Responsabilități și sarcini principale:

 • Realizarea activităților de informare, consiliere și mediere pentru grupul țintă al proiectului (elevii din clasele terminale de la licee din județul Sibiu);
 • Realizează activitățile de mediere.
 • Identificarea și menținerea legăturii cu angajatorii în județul Sibiu;
 • Realizarea rapoartelor de consiliere și orientarea profesională a grupului țintă.
 • Evaluarea posturilor vacante de la angajatori și recomandare de candidați potriviți.
 • Verificarea documentelor grupului țină: formulare, Carte de identitate, adeverințe etc necesare în proiect.
 • Menține un sistem eficient și sigur al evidenței documentelor de care răspunde.
 • Intocmește rapoartele lunare de activitate.

Mediator/consultant pentru comunitatea Roma

Cerințe:

 • Minim studii medii;
 • Minim 2 ani de experienta in domeniul educational;
 • Minim 2 ani de experienta in lucrul cu comunitatile de romi;
 • Seriozitate, responsabilitate, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, spirit de observatie, rabdare, abilitati de relationare si comunicare, sensibilitate în a lucra cu persoane din grupuri vulnerabile.

Responsabilități și sarcini principale mediator/consultant pentru comunitatea de etnie Roma:

 • Consiliere cu privire la importanța educației, dreptul fetelor la educație, avantajele continuarii educației;
 • Organizare „cluburi de fete” în școli și prezentări/ateliere cu femei (rome) ca exemple de succes pe piata muncii;
 • Consilierea profesorilor, pentru a-i sensibiliza pe probleme de gen, situația/nevoile fetelor rome, cooperarea cu părinții romi.