Proiect educativ-formativ, de dezvoltare personală și reintegrare socială a tinerilor din mediile defavorizate

13/08/2021

ASOCIAȚIA FILANTROPIA ORTODOXĂ SIBIU (AFOS), în colaborare cu S.C. DULCESA R S.R.L. (Dulcesa), reprezentată de Dnul Stoica Matei – Andrei, în calitate de asociat unic si administrator, au început derularea unui proiect pentru susţinerea activitățiilor sociale și educativ-formatoare derulate în cadrul unei Structuri de economie socială, coordonată de reprezentantul Ducesa, și care are ca grup țintă tinerii crescuți în centrele de plasament sau de către asistenții maternali.

La sediul AFOS, de pe strada Dealului, în zilele de 5 și 10 august tinerii din Centrul de Plasament Orlat- DGASPC Sibiu au fost primii care au beneficiat de cursurile și modulele de informare, formare și dezvoltare personală oferite în cadrul proiectului, prin reprezentanții Dulcesa, aceștia din urmă concentrând primul curs pe tematica comunicare, autocunoaștere și relaționare.

Depășirea și confruntarea emoțiilor a fost una dintre temele cele mai importante dezbătute de către un psiholog în cadrul modulului al doilea. Tinerii au fost foarte interesați să revină și să participe la următoarele întâlniri, echipa de implementare a proiectului căutând să fundamenteze toate cele care pot fi împărtășite metodologic pe relaționarea cu acești tineri care au nevoie în primul rând de dragoste și înțelegere și un suport moral care să le dea curaj și putere pentru a depăși traume, lipsuri și neîmpliniri.

Scopul general comun este acela de promovare a unui comportament preventiv responsabil, voluntariatul, prevenirea discriminării şi reintegrarea socială a clasei sociale defavorizate. De asemenea, se urmăreşte intensificarea relaţiilor dintre ONG și Centrele de plasament, dar și cu operatorii economici în vederea promovării serviciilor sociale acordate persoanelor aflate în dificultate și a acțiunilor cu caracter social-filantropic, educativ și cultural.

În perioada următoare vor continua cursurile individuale și de grup de formare profesionala si personala – minim 15 tineri / an. Programele de training / cursuri vor fi efectuate de către angajații companiei care dețin experiența și calificarea necesară în vederea susținerii diferitelor programe de instruire (Comunicare, Organizarea Timpului, Educație Financiară, etc.). Dintre persoanele vizate, pe lângă tinerii proveniți din sistemul de asistență socială și protecția copilului, fac parte și tinerii proveniți din familii dezorganizate și / sau cu un risc major de abandon școlar cu vîrsta minim de 12 ani.

Obiectele sociale ale proiectului au în vedere următoarele:

• Cresterea incluziunii sociale prin îndrumare profesională și personală, consiliere psihologică / psihoterapie și suport emoțional și moral continuu a unui număr de minim 2 adolescenți / an. Din cadrul grupului țintă fac parte tinerii aflați în apropierea vârstei de 18 ani proveniți din centrele de plasament sau aflați în îngrijirea asistenților maternali prin care se urmărește identificarea potențialului de dezvoltare a fiecărui individ și îndrumarea acestora în vederea dezvoltării personale și profesionale.

• Obținerea de contracte de practică și / sau formare profesională la locul de muncă în cadrul societăților din județul Sibiu – minim 2 / an. Obiectivul va avea în vedere contactarea companiilor în funcție de aptitudinile indivizilor în vederea stabilirii de contracte de practică pentru formarea profesională a acestora și creșterea posibilităților de introducere în câmpul muncii a tinerilor proveniți din grupul vulnerabil.

AFOS, ca furnizor de resurse în cadrul proiectului, acordă suport în negocierea și încheierea de contracte individuale de muncă cu societățile din judetul Sibiu pentru persoanele din grupul vulnerabil – acolo unde este cazul. Asociația va identifica tineri din cadrul DGAPSC Sibiu, din cadrul asociațiilor, instituților sau societăților partenere care își exprimă dorința de a fi implicați și beneficiari ai proiectului comun care să aducă lumină și bucurie în viețile greu încercate ale celor care îți croiesc mai greu o cale către împlinirea personală, către o viață mai bună.