poza proiect

Proiectul „Prin educație spre locuri de muncă decente!”, implementat în şcoli şi licee din judeţul Sibiu

13/12/2021

Proiectul Prin educație spre locuri de muncă decente!implementat de AFOS (Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu) a Arhiepiscopiei Sibiului în parteneriat cu fundația elvețiană HEKS/EPER și-a inițiat în prima săptămână a lunii octombrie parcursul spre concretizare în cele cinci școli gimnaziale și cele șapte licee tehnologice selectate în județul Sibiu. Pe parcursul lunii septembrie echipa de implementare a fost completată cu personalul competent în domeniul consilierii în carieră, a medierii pe piața muncii și a consilierii psihologice, în prezent având loc selecția profesorilor meditatori la disciplinele Română și Matematică. Cu recomandarea Inspectoratului Județean Școlar, proiectul se derulează în școlile generale din Cristian, Orlat, Gura Râului, Rășinari și Săliște precum și în Liceul Ioan Lupaș Săliște, Colegiul Tehnologic Independența, Colegiul Tehnic Cibinium, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara Terezianum, Liceul Tehnologic de Construcții și Arhitectură Carol I și Liceul Economic George Barițiu, având ca obiectiv principal accesul tinerilor din medii sociale dezavantajate sau vulnerabile, incluzând comunitatea Roma, la locuri de muncă stabile și decente.

Proiectul vine în sprijinul nevoii de consiliere școlară în domeniul carierei, a celei de recuperare a materiei școlare în anul premergător Evaluării Naționale, precum și a nevoii de reducere a abandonul școlar timpuriu și este un răspuns la SOS – ul generației actuale de elevi, puternic impactate de consecințele educaționale și psihologice ale învățământului de tip on-line, de obstacolele și dificutățile accesului lor la o piață a muncii deopotrivă ofertantă, dar și dinamică și destul de imprevizibilă în contextul socio-economic actual. SOS-ul tinerilor va fi descifrat de psihologii din proiect, având mereu în minte limbajul specific și decodarea bazate pe empatie, comunicare directă și discretă, ascultarea cu atenție și corecta interpretare a instrumentelor de consiliere și evaluare, mereu ajustate de la caz la caz. Astfel, – strategia de supraviețuire – a elevilor în mediul socio-educațional actual, devenită deja – obișnuință, va necesita o abordare ușor atipică, centrată pe elev și pe nevoile lui, care este posibil să determine reacții de tip S – sevraj, adică o împotrivire la schimbare, fie ea și o schimbare în bine. Aceasta a fost identificată de chipa de proiect drept cea mai mare provocare a muncii în școli, astfel încât activitățile de tip non formal vor sublinia disponibilitatea, rolul suportiv și deschiderea spre comunicare a echipei și se vor concentra pe oglindirea fiecărui elev spre o mai bună cunoaștere și acceptare de sine, pe o solidă comunicare cu colectivul școlii și pe câștigarea părinților drept aliați în efortul de deslușire a unii viitor bun pentru copiii lor.

Unul dintre instrumentele principale folosite în proiect este pachetul de orientare școlară și profesională Cognitrom, o platformă care permite consilierea unui număr ridicat de elevi concomitent, fiind astfel mijlocul cel mai eficient de a realiza orientarea școlară și profesională, fiind soluția la nevoile elevilor de autocunoaștere, de explorare a lumii educaționale și ocupaționale și de identificare a opțiunilor potrivite. AFOS a achiziționat licențe Cognitrom pentru fiecare unitate școlară de tip gimanziu, licențele sunt instalate pe laptopuri puse la dispoziția școlii și a psihologilor din proiect prin finanțarea nerambursabilă asigurată de fundația elvețiană HEKS/EPER. Platforma Cognitrom Career Planner (CCP) include 4 chestionare de autocunoaștere, care evaluează abilitățile cognitive, abilitățile non-cognitive, interesele vocaționale și valorile legate de muncă. După parcurgerea chestionarelor de autocunoaștere, CCP suprapune automat rezultatele elevului peste cerințele ocupațiilor din România și redă lista celor care pot valorifica potențialul elevului. Pentru fiecare ocupație, elevului i se recomandă traseul educațional prin care poate ajunge să o practice, precum și informații despre sarcinile și mediul de muncă. Elevul poate afla gradul de potrivire cu oricare ocupație și cu oricare opțiune școlară.

În ceea ce privește medierea pe piața muncii, cu aprobarea și supervizarea AJOFM, pe baza bunelor relații de colaboare pe care AFOS le are deja cu diferite întreprinderi private din județul Sibiu, precum și cu ajutorul echipei suport din partea partenerului elvețian, agenții de ocupare și consilierii în carieră din proiect vor contacta un număr de peste 20 de companii locale, în vederea găsirii unor oferte bune de muncă pentru minim 85 de elevi în fiecare din cei trei ani de implementare a proiectului și vor susține sesiuni de informare, consiliere și mediere.

Cu privire la reducerea abandonului școlar, identificat drept amenințător în rândul elevelor din clasele a V-a și a VI-a, din medii vulnerabile, echipa de proiect va fi reprezentată în teren două doamne psiholog, care vor avea întâlniri săptămânale cu fetițele din aceste clase și periodic cu părinții lor. Vor desfășura activități de tip școala-altfel, pentru a le stimula bucuria participării la cursuri, dobândirea de cunoștințe de cultură-generală, bune maniere, aptitudini practice și a unui mod de gândire care să spargă clișeul tradițional, să le deștepte setea de cunoaștere prine ducație și motivația de a izbândi pe calea anevoioasă a învățământului complet, cu satisfacția pe termen lung a dobândirii statutului de persoană independentă, respectată, utilă familiei și societății.

În calitatea sa de fundație creștin – ortodoxă,  AFOS  își reafirmă și prin acest proiect determinarea de a uni munca socială cu rugăciunea și binecuvântarea, profesionalismul cu omenia, misiunea educațională cu menirea duhovnicească, după îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos: „Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic.” (Ioan 15, 4-6)

autor: Cristina Roman