Invitație participare la programul de formare profesională, specializare, ocupația „Consilier în domeniul adicțiilor” COD COR 263502

16/05/2022

 

  • 262728 mai 2022 (Modul Teorie)
  • 30 mai -10 iunie 2022(Modul Practicaproiect individual)
ASOCIAȚIA FILANTROPIA ORTODOXĂ SIBIU, prin FEDERAȚIA FILANTROPIA, organizaţie non
guvernamentală a Patriarhiei Române, furnizor de formare profesională a adulților, autorizată din anul
2012, are plăcerea să invite participați la programul de formare profesională, specializarea
CONSILIER ÎN DOMENIUL ADICȚIILOR, cod COR 263502.
Cursul se adresează tuturor persoanelor, licențiate în domeniul socio-medical sau alte domenii, care vor
să lucreze sau care sunt deja angajate în Centre de zi, Centre de plasament în regim de urgență și
rezidențiale, Așeminte sociale, Comunități parohiale sau mănăstirești și alte instituții, care au ca
beneficiari copii și tineri sau adulți cu diverse adicții.

Prin intermediul acestui curs, participanții vor dobândi competențe/abilități specifice cu privire la:
Competențe informatice, sociale și civice;
Menținerea integrității și siguranței beneficiarilor;
Planificarea activităților;
Comunicarea cu beneficiarii;
Participarea la lucrul în echipa multidisciplinară;
Gestionarea actelor și documentelor beneficiarilor;
Prevenirea și informarea tinerilor și adulților privind problematica dependenței;
Consilierea persoanelor afectate direct sau indirect de dependență;
Îndrumarea pacientului pentru stabilirea tratamentului;
Monitorizarea pacientului în timpul tratamentului de dezintoxicare și post-tratament;
Consilierul în domeniul adicțiilor: este o persoană de referință în relațiile cu copiii sau tinerii din cadrul
unei comunități educative, ce înțelege educația ca pe un proces conștient și orientat spre un scop, în baza
unui angajament perseverent și optimist. Deține cunoștințe de specialitate în domeniul psihologiei și
sociologiei, precum și temeinice cunoștințe de cultură generală. Previne și informează tinerii și adulții
privind problematica dependenței, planifică, realizează și evaluează procesul dezvoltării
copilului/nărului, ajutându-l să devină un adult conștient de sine, responsabil și integrat în societate.
Cursul “Consilier în domeniul adicțiilor”, cod COR 263502, este autorizat de Autoritatea Națională de
Calificări şi se va finaliza cu examen de absolvire. Certificatul de absolvire este recunoscut la nivel naţional
şi este autorizat de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale.
Nivelul de studii: Licențiat
Calendarul cursului: 26-28 Mai 2022 (Modul TEORIE) urmat de Modul PRACTICĂ-proiect personal
Nr. ore formare: 76 (Modul teoretic: 26 ore, desfășurate pe durata a 3 zile / Modul practic: 50 ore – pe
toată durata modulului de practică cursanții vor beneficia de consultanță din partea formatorilor, în vederea
îndrumării realizării proiectului/ portofoliului necesar la examenul de absolvire.
EXAMEN: se va stabili la o dată agreată împreună cu participanții.
Evaluarea cursului:
Proba teoretică: test grilă de evaluare a cunoștințelor
Proba practică: prezentarea proiectului/portofoliului
Data limită de înscriere: 24 Mai 2022
Locul de desfășurare: cursul se va organiza la Sibiu, str. Dealului, nr. 13
Perioada de desfasurare: 26-27-28 Mai 2022 (Modul teorie)/30 Mai 2022-10 Iunie 2022 (Modul
practica)
Taxa participare curs: 500 leipoate fi decontată de angajator sau parohie
Documentele necesare înscrierii vor fi transmise scanate, în format pdf pe adresa de e-mail:
biroul_social_aors@yahoo.com
* Copie CI
* Copie certificat de naștere
* Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
* Copie dupa diploma de studii a ultimei instituţii de învăţământ absolvite (minim licență)
* Formular de înscriere (acesta poate fi descarcat aici).
Pentru informații suplimentare,
vă rugăm să ne scrieți pe adresa de email biroul_social_aors@yahoo.com sau să apelați între 9-15, L-V,
la nr. de tel 0741 072 752.