Perspective de carieră pentru elevii sibieni, deschise de AFOS

17/06/2022

Cu un procent ridicat de abandon școlar, fapt dezastruos pentru construirea unui viitor decent, tinerii din România au nevoie imediată de susținere în continuarea studiilor și a obținerea competențelor și calificărilor care să le deschidă locuri de muncă bune, spre cariere frumoase și spre împlinire personală. . Cu o experiență relevantă în colaborarea cu instituțiile de învățământ, printr-un proiect cu finanțare elvețiană, AFOS (Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu), a Arhiepiscopiei Sibiului, condusă de părintele Adrian Roman, vine în întâmpinarea elevilor sibieni cu situații dezavantajate din medii dezavantajate. minoritare și le pune la dispoziție resurse educative, umane și materiale pentru a păstra interesul viu spre finalizarea cu succes a studiilor gimnaziale și liceale.

Astfel, în parteneriat cu Fundația HEKS/EPER Elveția și cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, AFOS implementează în perioada 2021-2024, în douăsprezece unități de învățământ sibiene, școli generale și licee tehnologice, proiectul „Prin educație spre locuri de muncă decente”. Acesta este conceput cu scopul ca școlile să dobândească capacități spori de a coopera cu sectorul privat și de a pregăti elevii pentru cerințele pieței muncii. Dialogul și cooperarea școală și piața muncii, soldat cu angajarea sigură și stabilă a absolvenților și prin reducerea ratei șomajului, este dintre interesele întregii comunități oferă tinerilor mijloace financiare și de dezvoltare personală propice unei vieți demne.Odată cu ridicarea restricțiilor impuse de pandemie, pe măsură ce nu apropie de încheierea acestui an școlar,

Aeroportul Sibiu

Elevii claselor a VIII-a din cadrul Liceului Tehnologic ,,Ioan Lupaș” Săliște, înscriși în proiect, au vizitat Aeroportul Internațional Sibiu, fiind însoțiți de profesorii diriginți, de profesorul consilier educativ și de consilierul de carieră din cadrul AFOS. Cu ocazia să viziteze elevii au aflat informații referitoare la activitățile operaționale desfășurate la sol. Odată ajunși, dl. Mirel Nicorescu – Șef Serviciu Coordonare Operațională și dl. Călin Hulea- Șef Serviciu Securitate Aeroportuară le-au prezentat elevilor activitățile specifice, de îmbarcarea pasajelor și controlul bagajelor, până la aterizarea aeronavelor.Așa cum a precizat domnul Mirel Nicorescu, ,,într-un interval de doar 40 de minute aeronava trebuie descărcată, debarcată, alimentată, încărcată, îmbarcată, la care se mai adaugă activități specifice ale piloților, ale controlorilor de trafic, personalului de cabină, inspectorilor solului, furnizorilor care coordonează activitățile și nu numai”. Elevii au aflat cum se acționează în cazul producerii unui incendiu, iar cu autobuzul din incintă au vizitat sau mare parte din suprafața aeroportului și au asistat la aterizarea unei aeronave. „Sperăm că am reușit să îi aducem pe elevi cât mai aproape de tainele aviației cu ocazia acestei vizite. Poate că unii dintre ei se vor hotărî să urmeze o carieră în acest domeniu.De asemenea, adresăm aprecierea elevilor și mulțumirile noastre pentru ospitalitatea oferită de ,,Cantina Sfântul Stelian” a Arhiepiscopiei Sibiului, unde copiii au servit masa, moment prielnic împărtășirii impresiilor referitoare la vizita la aeroport, precum și conducerii Liceului „Ioan Lupaș” pentru sprijinul logistic. . acordat”,

Compania de automotive Continental

Dra. Maria Bozdog, consilier de carieră AFOS, a însoțit un grup de 35 de elevi de clasa a VIII-a și trei cadre didactice de la Școala Gimnazială Cristian, în vizită la compania de automotive Continental Sibiu, unde au fost primiți cu deschidere și bunăvoință, prezentându-li-se oferta educațională și profesională. În data de 18 mai, un grup de 17 elevi ai claselor aVIII-a A și a VII-a B, însoțiți de doamnele diriginte, cât și de doamnă director a Școlii Generale O.Goga Rășinari, precum și de consilierul de carieră AFOS, dna Corina Bujac, a vizitat aceeași company. De asemenea, un grup numeros de la Școala Generală „Aurel Decei” Gura Râului și de la Școala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” Orlat a fost primit în vizită, fiind însoțit de consilierul de carieră Monica Oprișiu.

Întrebată fiind despre impresiile elevilor, Maria Bozdog a specifica: „Elevii au fost impresionați că programul, facilitățile și condițiile de muncă la liniile de asamblare reproduce cu fidelitatea condițiilor de muncă din firmele europene. De asemenea, munca parțială robotizată în livrarea pieselor și subansamblelor a părut de mare interes pentru tinerii pasionați de tehnologie și digitalizare. mult, ofertele de locuri de muncă și a salarizării din cadrul companiilor societății o motivație puternică de a se mai aminti la un liceu de profil tehnic pentru elevii pasionați de activitate în domenii realiste, așa cum sunt cel tehnic și tehnologic. Au existat și opinii conform căreia muncă într-un spațiu închis, ca cel din sectorul de producție, sau cea care presupune stat în picioare un timp îndelungat asociat factori care îi determină pe ele să aleagă cariere diferite de cele oferite de companie. Cu toate acestea, toți elevii au fost de acord cu faptul că experiența vizitei la compania Continental a constituit un bun prilej de a se familiariza cu munca în domeniul tehnic și mai exact, cu munca într-o fabrică modernă care funcționează conform standardelor europene.”
Discuții ulterioare dintre elevi și consilierii de carieră, ca feedback la vizitele efectuate, au relevat că impactul a fost unul semnificativ, dacă unii dintre elevi vor reconsidera opțiunile pentru liceu și vor alege clasa Continental de la liceul Independența și Energetic ca prime opțiuni. Printre acești elevi se află și unul provenit din centrul de plasament din comuna Orlat. „Mă interesează foarte mult o carieră în cadrul companiilor continentale, deoarece șansa obținerii unui loc sigur de muncă în acest domeniu se pliază pe nevoile mele. Mă simt motivat să mă străduiesc să îmi îmbunătățesc performanțele la disciplinele relevante pentru domeniul tehnic”, a afirmat el vădit impresionat.

În opinia doamnei Corina Bujac, ” pentru elevii claselor a VIII-a participanți în proiect, cât și pentru cadre didactice însoțitoare, a fost o experiență plăcută și interesantă, unică. Elevii au văzut realitatea unui mediu de lucru plăcut, într-o fabrica modernă cu dotări de ultimă generație, cu respect față de personalul contractat.”

Concluzia principală, subliniată de Maria Bozdog este că „vizita ia ajutat pe unii elevi să identifice potențialele trasee educaționale, iar pe alții ia ajutat să formeze conceptul unui loc de muncă în fabrică. Pentru elevii orientați spre filiere teoretice, experiența vizitei la Continental a adus în atenție diversitatea tipurilor de profesii specializate pe departamentul din cadrul companiei. Astfel, au putut observa în timpul deplasării pe holurile dintre sectoare profesii precum cea de inginer, programator, tehnician electronist și recepționist. Nu în ultimul rând, experiența vizitelor în sectorul de producție al companiilor a avut ca rezultat familiarizarea elevilor cu cerințele și exigențele unui loc de muncă aflat în contextul unei fabrici moderne. În plus, elevii au realizat corespondența dintre termenul abstract de „robot” sau „cobot” și experiența directă cu produsul tehnologic din realitatea fizică. Observarea angajaților care lucrează alături de coboți a constituit o premieră pentru toți elevii participanți la vizită”.

Liceul Teoretic Octavian Goga Sibiu

Vizita la compania de automotive Continental a fost urmata de vizita la liceul teoretic Octavian Goga din Sibiu. Elevii de gimnaziu au avut ocazia de a li se prezenta oferta educațională a liceului în timp ce vizitau ore de curs și laboratoare echipate pentru studiul unor discipline precum fizică și informatică. De asemenea, ei au fost informații despre oportunitățile oferite de activități extracurriculare desfășurate în și de către școală. Impresiile musafirilor au variate ale afirmației edificatoare „Aici vreau, aici mă înscriu!”, la zâmbete timide și confesiuni de tipul „Nu cred că o să am medie” sau „E prea greu aici.” Elevii au fost încântați nu doar de paletă diversă de activități școlare, ci și de activități sportive desfășurate în sala modernă de sport.

Colegiul Economic „George Barițiu”

A reprezentat încă o experiență valoroasă pentru elevii de gimnaziu din comuna Orlat. Aceștia au fost primiți cu căldură oferta de conducere a școlii și au fost informații despre educațională pentru următorul an școlar. Elevilor li sa povestit despre specializările filierei tehnologice a liceului, despre oportunități de practică oferite în cadrul învățământului profesional, respectiv oportunități de participare la schimburi de experiență prin proiectelor internaționale. Mai mult decât atât, elevii li s-au prezentat laboratoarele echipate speciale pentru activități în domeniul economic și turistic-alimentar. Aceștia au fost foarte încântați de posibilitatea de a observa modul de predare al disciplinelor specifice domeniului economic în timpul orelor de curs. Un alt aspect al vizitei care ia încântat pe elevi a constat în vizitarea sectorului de practică din școală, unde se pregătesc tinerii interesați de meseria de ospătar-bucătar. În urma acestei incursiuni, mai mulți elevi au afirmat cu certitudine că specializările oferite către Colegiul Economic vor fi printre primele pentru care vor opta. Prin urmare, această vizită și-a atins unul dintre obiective, și anume acela de a facilita decizia traseului educațional pentru elevii de nivel gimnazial al școlii din comuna Orlat.

SC Sidra Sibiu

S-au realizat, în parteneriat cu SC Sidra Sibiu, două cursuri gratuite de „SSM” și de „Acordarea primului ajutor la locul de muncă” pentru elevi înscriși în proiectul Colegiului „Cibinium” și „George Baritiu”. Elevii au fost însoțiți de membrii echipei AFOS Elena Muțiu și Marius Talmațchi. Aceștia au precizat că la activitate au participat 30 de tineri, daruri de firma parteneră, care de altfel este cea mai mare companie din domeniul „Protecției și securității muncii din județul Sibiu” și și-a disponibilitatea de a oferi și în continuare. cursuri gratuite pentru elevii din proiect.

Boromir

Elevi ai Liceului Tehnologic și de Arhitectură Carol Sibiu au efectuat o vizită la fabrica de panificație Boromir, unde au fost însoțiți de mediatorul Ioana Câmpean. Acolo li s-au prezentat oportunități de angajare și fișa postului pentru departamentul tehnic. Au fost purtate discutii cu șeful departamentului de resurse umane și cu șeful departamentului tehnic, urmand a se organiza o probă de lucru pentru tineri care decid că sunt intersați de oferta fabricii.

Fabrica ANDU

În a doua decadă a lunii mai, un grup de 20 de elevi din clasele a Xa și a XI-a din cadrul Colegiului Tehnic Cibinium, specializarea ”confecționer textile”, a vizitat fabrica de articole vestimentare sportive Andu din Sibiu, însoțit fiind de mediatorul. Marius Talmațchi din cadrul echipei AFOS. Tinerii au beneficiat de un schimb de experiență cu personal fabricii, urmărind procesul de producție, ca să completeze a practicii tehnologice realizate în atelierul școlii. Plusul de valoare a fost dat de informații cu privire la utilajele performante, care folosesc comenzi electronice, precum și informații despre imprimarea modelului, șpănuirea materialului, croirea reperelor, asamblarea detaliilor utilajelor cu comenzi electronice și aplicarea siglei prin brodare/lipire. Elevii au identificat de asemenea,

Vom reveni cu informații pe măsură ce alte vizite vor avea loc, dorin-ne ca aportul AFOS să fie unul semnificativ pentru o dezvoltare armonioasă a tinerilor din proiect, pentru evoluția lor în plan educativ, social, cultural și economic, pe baze solide, cu accent pe vocația lor și pe soluționarea cu dragoste și empatie a problemelor delicate specifice vârstei și mediului vulnerabil din care tinerii provin.

A consemnat Cristina Roman