AFOS OFERĂ PROFESORILOR ACCES GRATUIT LA CURSURI DE CONSILIERE, DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ A ELEVILOR

24/06/2022

În cadrul proiectului 942.406 „De la educație la muncă decentă”, implementat în 12 școli și licee tehnologice din județul Sibiu, prin care tinerilor proveniți din medii sociale dezavantajate li se facilitează accesul la locuri de muncă stabile și decente, sprijin în continuarea școlii, recuperarea materiei școlare, meditații și consiliere în carieră, Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu (AFOS) se adresează deopotrivă și cadrelor didactice, în vederea perfecționării profesionale și a dobândirii cunoștințelor necesare în interacțiunea cu problemele delicate ale elevilor vulnerabili.

Curs de formare continuă acreditat M.E.N.

În perioada mai-iunie 2022, AFOS a oferit unui număr de 19 cadre didactice și consilieri școlari, accesul gratuit la cursul de formare continuă prin programul acreditat prin M.E.N. cu O.M. nr.3861/04.04.2019 – 90 de ore – 22 de credite profesionale transferabile:„Consiliere, dezvoltare personală și orientare în carieră a elevilor”. În parteneriat cu Fundația elvețiană HEKS/EPER, care asigură finanțarea proiectului, AFOS a suportat cheltuielile privind participarea la cursul oferit de Casa Corpului Didactic, având ca obiective generale cunoașterea și înțelegerea conceptelor cheie privind autocunoașterea și calitatea stilului de viață sănătos și echilibrat, investigarea formelor de comunicare și promovarea exprimării emoțiilor pentru dezvoltarea socio- emoțională a elevului, precum șipromovarea și investigarea intereselor și valorilor personale în vederea eficientizării managementului carierei.

Cadrele didactice vor avea la sfârșitul cursului abilitatea să-și explice și să interpreteze corect schimbările survenite în preadolescență și adolescență pentru cunoașterea corectă a elevilor, să formeze elevilor un stil de viață sănătos prin identificarea factorilor de risc în vederea prevenirii adicțiilor, să explice și să interpreteze diferitele emoții generate în spațiul de interacțiune al clasei de elevi, între principalii actori – elevi si profesor, să-și formeze autocontrolul emoțional și dezvoltarea empatiei față de ceilalți dând calitate relațiilor sociale, să deceleze capacităţile, aptitudinile şi atitudinile profesorului, analizând rolul acestuia în succesul școlar al elevului, să-și dezvolte capacitatea de organizare eficientă a materialului de învățat și a condițiilor de lucru, să identifice și să rezolve unele probleme practice ridicate de planul de carieră propriu, să dezvolte conexiuni între diferitele profesii și categoriile de cunoștințe de care au nevoie elevii pentru a urma o anumită carieră și conștientizarea legăturiilor existente între educație și deciziile legate de carieră.

Workshop privind grupurile vulnerabile

În 17 iunie 2022, la Gura-Râului, într-un cadru informal, AFOS a organizat pentru 37 de cadre didactice (profesori, diriginți, consilieri școlari),Atelierul de lucru “Abordarea integrată a grupurilor vulnerabile”, susținut deLect. univ. dr. Sorina Corman, prodecan al Facultății de Științe Socio-Umane din cadrul ULBS. Scopul atelierului a fost acela de a aduce împreună echipa de implementare a AFOS și profesorii implicați în proiect, spre un schimb de idei și de experiență cu privire la elevii cu situații dificile. S-a discutat într-un mod interactiv despre nevoia de a înțelege în profunzime cauzele și efectele problemelor grupurilor vulnerabile, despre nevoia de sincronizare a eforturilor atât la nivel de școală cât și la nivel de comunitate, despre nevoia de a găsi metode inovative de soluționare a problemelor identificate, precum și despre nevoia de a susține intervenția pe termen lung, în ciuda dificultăților și a rezultatelor uneori descurajatoare – schimbările majore au nevoie de timp.

Atelierul de lucru a fost un prilej de a cunoaște și opinia cadrelor didactice cu privire la eficacitatea și oportunitatea implementării proiectului, concluzia fiind deosebit de favorabilă. Îndeosebi directorii școlilor, dar și alți profesori prezenți au subliniat satisfacția de a vedea roadele proiectului sub forma unui interes viu al elevilor, al unei relații inter-umane foarte bune dintre echipa AFOS și elevi/cadre didactice. Situațiile în care a existat la debutul proiectului un anumit scepticism au fost complet depășite, existând la acest moment deschidere deplină spre colaborare pe termen lung, aspect subliniat îndeosebi: durata de 3 ani a proiectului asigură durabilitate și confort emoțional tuturor celor implicați.

 

A consemnat Cristina Roman