În căutarea vocației profesionale

01/03/2023

Încă din vara anului 2021 AFOS implementează proiectul “Prin educație spre locuri de muncă decente” în douăsprezece unități de învățământ sibiene, școli generale și licee tehnologice,în parteneriat cu Fundația HEKS/EPER Elveția și cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu.

AFOS vine astfel în întâmpinarea elevilor sibieni cu situații dezavantajate, din medii marginalizate sau minoritare, și le pune la dispoziție resurse educative, umane și materiale pentru a le păstra interesul viu spre finalizarea cu succes a studiilor gimnaziale și liceale. Încununarea muncii depuse constă în medierea de către consilierii din echipa AFOS a unor locuri de muncă potrivite și stabile pentru tinerii absolvenți.

Proiectul este conceput cu scopul ca școlile să dobândească capacități sporite de a coopera cu sectorul privat și de a pregăti elevii pentru cerințele pieței muncii. Dialogul și cooperarea dintre școală și piața muncii, soldat cu angajarea sigură și stabilă a absolvenților și prin reducerea ratei șomajului, este în interesul întregii comunități deoarece oferă tinerilor mijloacele financiare și de dezvoltare personală propice unei vieți demne. Astfel, în primul trimestru al anului 2023, a fost reluată una dintre activitățile proiectului, și anume vizite ale elevilor la diferite companii și licee sibiene, cu obiectivul de a îi familiariza cu piața muncii, de a le dezvolta cunoștințele și a le clarifica vocația.

În numele întregii echipe a AFOS și a elevilor înscriși în proiect, adresăm deosebite mulțumiri conducerii Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Cpt. Dumitru Croitoru” Sibiu pentru primirea călduroasă la sediul instituției, pentru explicațiile, instructajul și disponibilitatea de a răspunde întrebărilor tinerilor veniți în vizită de la Liceul Tehnologic “Ioan Lupaș” Săliște, precum și de la școlile gimnaziale din localitățile Gura Râului, Rășinari, Orlat și Cristian. În întâmpinarea Zilei Protecției Civile, sărbătorite an de an la 28 Februarie, grupul de elevi s-a putut familiariza cu specificul activității de “salvator”, cu riscurile și responsabilitățile acestei meserii, cu rigoarea, pregătirea, seriozitatea, devotamentul și curajul care sunt necesare, dar și cu situații care aduc desoebitesatisfacții profesionale și umane.

Aprecierea și mulțumirile noastre se adresează și conducerii Muzeului Național Bruckenthal Sibiu, pentru facilitarea accesului gratuit la un tur al muzeului aflat în Piața Mare, pentru elevii  din cadrul școlilor partenere ale AFOS, activitate care a venit în preambulul aniversării la data de 25 Februarie a 206 ani de existență a muzeului.

Coroborate cu rezultatele testării psihologice Cognitrom, în vederea identificării vocației profesionale, vizitele curente și anterioare ale elevilor la diferite companii, instituții publice și licee sibiene, amprentează alegerea viitoarelor cariere pentru elevii din cadrul proiectului și chiar viitorul acestor tineri. De aceea, deschiderea mediului de afaceri și a celui administrativ către solicitările venite din partea instituțiilor de învățământ și a organizațiilor filantropice, este deosebit de importantă pentru intrarea stabilă pe piața muncii din România a unui număr cât mai mare de tineri absolvenți.