Vulnerabilitatea socială și strategii de coping la elevii din medii defavorizate

25/04/2023

“Începe tot lucrul tău, oricât de mic, cu Dumnezeu şi săvârşeşte-l ca înaintea feţei Sale. Sârguieşte ca pe toate să le faci cu Domnul, şi fără El nimica să nu faci.

Ai pentru asta sfânta rugăciune. Pune plămada ei în fiecare faptă şi în fiecare gând.

Ce-ai de făcut începe cu binecuvântare şi mulţumeşte când ai isprăvit.”[i]

Cu convingerea fermă că ceea ce este săvârșit sub auspiciile binecuvântării divine aduce roade bune și bogate, Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu (AFOS)a Arhiepiscopiei Sibiului, implementează din vara anului 2021 Proiectul 942.406 – ”Prin educație spre locuri de muncă decente”, cu obiectivul de a sprijini tineri și copii vulnerabili din punct de vedere socio-emoțional și educational. Deloc întâmplător, de sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, în 21 aprilie 2023, AFOS a reunit într-un mediu familial, informal,în cadrul unui atelier de lucru,un grup numeros de peste 30 de cadre didactice colaboratoare în cadrul proiectului, fie directori ai celor șase școli partenere, fie profesori în cadrul orelor de educație remedială, fie diriginți ai claselor din grupul țintă, cu scopul de a aprofunda mijloacele de a face față  situațiilor dificile, comportamentelor indezirabile, de a oferi suport emoțional și consiliere adecvată.Titlul atelierului a fost Vulnerabilitatea socială și strategii de coping la elevii din medii defavorizate.

Participanții au fost întâmpinați de Pr. dr Adrian Roman, Președinte AFOS cu cuvânt de bun-venit. Între cei prezenți s-au numărat și membri ai echipei de consilieri și psihologi a AFOS, precum și coordonatorul proiectului, dl. Nicolae Blaga. Atelierul a beneficiat de experiența și competențele unui formator de excepție, în persoana doamnei Lect. univ. dr. Viorica Bobic, din cadrul Facultății de Științe Socio-Umane a ULBS, Președinte al Colegiului Național al Asistenților Sociali – Structura Sibiu, care a punctat elemente cheie precum caracteristici ale elevilor proveniți din grupurile vulnerabile/medii defavorizate, strategii de coping – strategii de adaptare la situațiile de dificultate, înțelegerea nevoilor emoționale din spatele comportamentelor indezirabile, identificarea modalităților de intervenție în cazul elevilor care dezvoltă mecanisme de coping ce duc spre comportamente indezirabile, nevoia de completare a activităților didactice cu activități de consiliere și suport emoțional.

 

Coordonatorul proiectului, dl. Nicolae Blaga, formator și asistent social cu o bogată experință în lucrul cu tineri cu nevoi speciale și/sau insituționalizați, a explicat definiția și aria de acoperire a noțiunii de  coping:

“Este un termen care încearcă să cuprindă strategii de a face față la situațiile stresante.Vulnerabilitatea socială implică situații dificile care sunt deosebit de stresate.Din păcate, efortul de a face față situațiilor dificile consumă mult din  resursele personale ale copilului, diminuând foarte mult puterea acestuia de a participa activ la actul didactic, de a face achiziții școlare. Paradoxal, strategiile acesteade răspuns la stresul cauzat de situațiile de dificultate, pot duce chiar la comportamente indezirabile social, iar astfel șansele de integrare socio- profesională sunt vitregite de două ori. Pe de o parte, este nevoie de înțelegerea faptului că în spatele refuzului de a intra în sarcina școlară, a dezinteresului manifest sau a comportamentului antisocial stă tocmai un efort de adaptare, care duce din păcate spre o inadaptare, iar pe de altă parte este de mare ajutor aportul profesioniștilor din domeniu, pentru a găsi resursele personale și metodele potriviterin care să se ofere siguranță emoțională și de reduce a nivelul de stres. Chiar dacă personalul școlar nu are pregătire care să permită o intervenție de specialitate, structurată, în cazul elevilor care au comportamente indezirabile, cadrele didactice pot oferi suport emoțional, îi pot investi pe elevi cu încredere, le pot întări sentimentul de siguranță, iar toate acestea ca bază a schimbărilor dezirabile de comportament/de atitudine.”

Concluzionând asupra rezultatelor atelierului, Pr. Adrian Roman a declarat:

“Îmi exprim satisfacția de a vedea laolaltă cadre didactice dedicate, implicate activ în proiectul nostru, interesate de dinamica noilor realități sociale cu care se confruntă tinerii de astăzi, al căror viitor este crucial influențat și de relația cu școala. Le sunt recunoscător și pentru un feedback foarte bun, pentru exprimarea bucuriei de a vedea roadele proiectului sub forma unui interes viu al elevilor, al unei relații inter-umane foarte bune dintre echipa AFOS, elevi și cadre didactice. Pentru noi este deosebit de importantă înțelegerea, deslușirea de către profesori a motivației care stă în spatele comportamentelor indezirabile, fiindcă astfel se poate schimba raportarea la elevii cu asemenea probleme și se poate oferi un cadru empatic și siguranță emoțională, foarte necesară pentru concentrarea pe sarcina școlară.

Atelierul a permis discutarea unor teme delicate, legate de vulnerabilitate socialăîn raport cu diferite situații de viață precum sărăcie, abandon în familie, dizabilități fizice, discriminarea în funcție de etnie, violență și bullying, abuz, promiscuitate. Numeroși factori externi își pun din păcate amprenta asupra capacității de învățare, între aceștia fiind consumul de droguri și alte dependențe, agresivitatea dar și resemnarea, tendința de a renunța prea devreme, un amalgam de situații care generează tulburări emoționale și comportamentale cronice. Mărturisim și mulțumim pentru purtarea de grijă a Maicii Domnului, ca model de iubire părintească, de gingășie și de discreție, care ne ispiră și ne încredințează că împotriva tuturor apăsărilor din lumea aceasta, sufletele și trupurile noastre își găsesc alinare și tămăduire când se lasă cuprinse de dragostea lui Dumnezeu și de împlinirea faptelor celor bune.”

a consemnat Cristina Roman