“Viitorul, încotro?!!” – Elevi de gimnaziu ajutați de AFOS să își aleagă opțiunea educațională și vocațională

04/05/2023

Activitatea de familiarizare a elevilor din ciclul gimnazial înscriși în programul “Prin educație spre locuri de muncă decente”, implementat de Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu (AFOS), cu licee, companii și instituții publice și private sibiene, a continuat și în luna aprilie 2023.

Astfel, elevii claselor a VII-a A și  a VII-a B din cadrul Școlii Gimnaziale “Ion Pop Reteganul” Orlat au vizitat  Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” din Sibiu în data de 27 aprilie, admirând performanțele sportive ale foștilor elevi ai liceului, imortalizate sub forma a numeroase diplome și medalii, dar și bucuroși să afle despre profilele educaționale pe care liceul le oferă, despre diferite proiecte de schimb de experiență cu elevi din școli din străinătate. Două puncte forte au reprezentat pentru elevi oportunitatea de a continua practicarea sportuluiși a dansului sportiv în cadrul specializării de “instructor sportiv”, respectiv oportunitatea de a primi sponsorizare completă pentru parcurgerea cursurilor școlii de șoferi, dacăîn clasa a XI-a întrunesc criteriile de eligibitate.

Profesorul coordonator al grupului, psihologul din cadrul AFOS Maria Dicu, a declarat: “M-am bucurat să constat că elevii s-au arătat plăcut impresionați nu doar de profilele de studiu șide oportunitățile complementare, ci și de arhitectura interioarăși de dotările moderne ale acestui liceu. Câțiva băieți mi-au mărturisit că le-ar face placere să continue practicarea fotbalului la acest liceu și că pentru ei este o motivație puternică faptul de a primi decontarea cheluielilor cu școala de șoferi. Din punctul meu de vedere, orientarea profesională și vocațională reprezinta scopul central al acestor vizite și timpul va dovedi că investiția de timp alocată acum va aduce roade bune în viitor. ”

În aceeași zi, elevii au luat contact și cu profesiile de pompier și de paramedic, fiind primiți cu căldură și deschidere la sediul I.S.U. Sibiu, cu care AFOS a mai colaborat și cu alte ocazii asemănătoare. Tinerii au fost deosebit de încântați să descopere mijloacele folosite la intervenții în situații de urgență, principiile de baza ale intervenției, respectiv traseul educațional de urmat pentru a accede la una dintre aceste profesii. Mai mult decât atat, elevilor li s-au expus atât satisfacțiile, cât și pericolele întâmpinate pe parcursul situațiilor de urgență, subliniindu-se faptul că pentru a exersa această importantă profesie nu este suficientă pregătirea teoretica și practică, ci este necesar un nivel ridicat de reziliență psihologică și un bun echilibru emoțional.

Psihologul Maria Dicu a povestit că “ unii dintre elevi au fost așa de impactați de cele văzute, care sunt compatibile cu propriile lor valori, precum aceea de a-și ajuta semenii, încât vor lua serios în considerare o carieră în domeniu. Dimpotrivă, alți elevi au comentat că s-ar simți copleșiți de gradul înalt de stres și de efortul mare de concentrare a tuturor forțelor și cunoștințelor într-un interval de timp scurt și neprevăzut.”

Și elevii Școlii Gimanziale din Cristian s-au bucurat de o vizită la ColegiulEconomic “George Barițiu” din Sibiu, la data de 24 aprilie. În cadrul vizitei li s-a prezentat oferta educațională, având oportunitatea de a afla  direct de la doamna profesoară care predă disciplina Contabilitate în ce constă pregatirea elevilor de la specializările “tehnician în activități de comerț” și “tehnician în activități economice”. Mai mult decât atât, au primit informații în legătură cu modalitatea de desfășurare a stagiilor de practică, și anume simularea activităților comerciale și economice prin intermediul firmelor de exercițiu. Elevii de gimnaziu au avut șansa de a interacționa cu elevi de clasa a XI-a din liceu și de discuta despre experiențele lor școlare, iar rezultatul a fost că la sfârșitul zilei o parte dintre ei s-au declarat motivați să se înscrie la acest liceu.

Ziua a continuat pentru tinerii din Cristian cu o vizită la Hotelul Împăratul Romanilor din Sibiu, o instituție prestigioasă cu care Colegiul Economic întreține o colaborare de lungă durată pentru pregătirea elevilor de la specializarea “turism și alimentație”. Profesorul coordonator, psiholog Maria Dicu, a declarat: „Buna colaborare din cadrul echipei AFOS a permis organizarea vizitei de astăzi, fiindcă ușa ne-a fost deschisă prin intermediul colegilor care se ocupă în cadrul proiectului de medierea pe piața muncii pentru tinerii absolvenți ai liceelor tehnologice. Ghidul nostru ne-a oferit un tur prin spațiile de cazare, masă și spa ale hotelului, oferindu-ne o serie de informații despre istoricul acestei instituții. Înafara acestor informații, ghidul le-a împărtășit elevilor din experiențele de muncă proprii, despre traseul educațional și profesional parcurs și despre satisfacțiile și dificultățile întâlnite pe parcursul anilor de angajare. Elevii s-au dovedit impresionați de aceste mărturii, pe care le-au considerat foarte relevante pentru propriul parcurs în viață. În timp ce unii elevi și-ar dori să urmeze o astfel de carieră, alții mi-au mărturisit că își vor păstra preferința spre demenii precum științele naturii, filologie sau sport, de exemplu. Personal mă declar mulțumită și consider că obiectivul nostru a fost atins, și anume acela de a sprijini elevii de gimnaziu să decidă în cunoștință de cauză cu privire la locul unde vor continua studiile după finalizarea celor opt clase, astfel încât să își împlinească vocația, să se împlinească ei înșiși ca oameni maturi și să fie de folos întregii societăți.”