Cerere de oferte în vederea atribuirii achiziției de servicii catering pentru organizarea evenimentului de diseminare a rezultatelor și bunelor practici din cadrul proiectului, care va avea loc la data de 6 iunie 2024

07/05/2024

CERERE DE OFERTĂ

 

Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Dealului, nr. 13, reprezentată de pr. Adrian Roman, este o organizație non-guvernamentală activă în domeniul social-filantropic. (www.filantropiaortodoxasibiu.ro).

Având în vedere necesitățile din cadrul proiectului „De la educație spre locuri de muncă decente”, Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu organizează o selecție de oferte în vederea atribuirii achiziției de servicii catering pentru organizarea evenimentului de diseminare a rezultatelor și bunelor practici din cadrul proiectului, care va avea loc la data de 6 iunie 2024, între orele 11.00 -13.00, la Sibiu.

Date privind achizitorulAsociația Filantropia Ortodoxă Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Dealului, nr.13

Reprezentant Roman Adrian, președinte

biroul_social_aors@yahoo.com

Obiectul achizițieiServicii de catering pentru eveniment de diseminare a rezultatelor și bunelor practici din cadrul proiectului „De la educație spre locuri de muncă decente” – bufet prânz, pauză de cafea.

 

Astfel, solicităm în scris, pe adresa de email de mai sus, o ofertă de preț pentru următoarele tipuri de servicii:

 

Nr. crt.Denumire serviciuServiciu Detaliere / caracteristici tehnice
 

1.

 

 

Pachet catering organizare eveniment, pentru minim 60, maxim 70 de persoane (pentru pauză cafea, bufet de prânz)

Pauza cafeaMinim 70 buc. cafele

Minim 70 buc. apă plată (500 ml/pers)

 

gustări tip saleuri (75 grame/persoană)

fructe de sezon pentru minim x persoane, o singură dată pe zi (75 g / persoană)

 

Masă / CateringBufet suedez – Pranz, minim 70 de participanți, în locația unde se desfășoară evenimentul.

 

Platouri cu produse din carne (pui, porc, vită)

Platouri cu brânzeturi

Platouri cu legume de sezon

Platouri cu produse vegetariene

Pâine

Desert dulce și sărat

Veselă și tacâmuri.

Minim 70 de porții, min 500 g/ persoană.

 

  • Procedura de selectie este Selectie de oferte .
  • Vă rugăm să includeți în oferta dvs. prețul unitar (pauză de cafea – per persoană, masă – per persoană, eventual sala separat, dar și oferte pentru 70 de persoane;
  • Criteriul de atribuire a contractului este prețul cel mai scăzut.
  • Facturarea serviciilor de masă se va face pe baza de costuri reale, existând posibilitatea schimbării numărului de porții estimate. Vă vom comunica cu 3 zile înainte un număr exact.
  • Se va prezenta certificat constatator emis de ONRC(copie conform cu originalul). Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN autorizat din certificatul constatator emis de ONRC.
  • Toate cerintele din prezenta cerere de oferta sunt minime si obligatorii, iar nerespectarea uneia dintre cerinte va duce automat la declararea ofertei ca fiind neconforma.
  • Nu vor fi acceptate oferte parțiale, ci doar oferte complete care satisfac toate cerințele prezentei cereri de oferta.

Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu va încheia cu ofertantul declarat câștigător, după finalizarea evaluării, un contract de servicii. Oferta pe baza căreia ofertantul va fi declarat câștigător devine parte integrantă a contractului de servicii.

Așteptăm ofertele dumneavoastră până la data de 1 iunie 2024, ora 10.00 la adresa biroul_social_aors@yahoo.com. Termenul de solicitare de clarificări este același cu cel de trimitere al ofertelor.

Descarcă Cerere oferte catering