Proiectul „Să învăţăm jucându-ne!”

02/07/2010

Proiectul Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Sibiu s-a desfăşurat în perioada aprilie -septembrie 2010.

Scop: Sprijinirea copiilor aflaţi în situaţii de risc, din punct de vedere al nevoii de socializare, care să contribuie la optimizarea dezvoltării personale şi pe alte dimensiuni decât cea strict cognitivă, preponderent solicitată de activităţile didactice.

Beneficiari:

25 copii cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani, proveniţi din familii aflate în situaţie de risc: cu dificultăţi materiale şi/sau financiare, copii proveniţi din familii monoparentale, sau cu părinţi plecaţi în străinătate, copii cu dificultăţi de integrare şcolară, dpdv al socializării.

Obiective:

  • Prevenirea şi combaterea abandonului şcolar pentru 25 copii cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani care provin din familii defavorizate de pe raza municipiului Sibiu.
  • Dezvoltarea abilităţilor creative şi de socializare pentru 25 copii cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani care provin din familii defavorizate de pe raza municipiului Sibiu.
  • Educaţie pentru sănătate şi prevenirea comportamentelor adictive pentru 25 copii cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani care provin din familii defavorizate de pe raza municipiului Sibiu.

Activităţi desfăşurate:

În cadrul proiectului Sa învăţăm jucându-ne! se desfăşurau activităţi interdisciplinare cu caracter social educativ: sesiuni de stimulare prin artă vizuală, muzică, mişcare, joc, poveşti, teatru şi lucru manual.

Săptămânal se desfăşurau ateliere de pictură, lucru manual care să le dezvolte abilităţile  manuale şi creativitatea, precum şi jocuri menite să aducă informaţii din domeniul ştiinţelor naturii, al matematicii, să îmbogăţească vocabularul sau să dezvolte atenţia şi memoria copiilor.

Se organizau jocuri de socializare în grup pentru dezvoltarea limbajului şi a deprinderilor de comunicare, jocuri menite să dezvolte anumite abilităţi, precum şi gradul de autonomie al beneficiarilor (să dobândească încredere în sine şi să fie capabili de autocontrol, să-şi pună în valoare capacităţile).

Calendarul activităţilor şi resursele umane implicate:

Activităţile se desfăşrau pe perioada vacanţei copiilor de luni-miercuri între orele 10-14, iar în timpul şcolii între orele 15-16,30, sub directa supraveghere a unui asistent social şi a unor animatori-voluntari. Aceştia  erau studenţi din cadrul Facultăţii de Teologie Andrei Şaguna Sibiu specializarea Teologie socială şi din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sibiu, catedra de Sociologie, specializarea Asistenţă Socială.

Colaboratori:

SOS Satele Copiilor România – Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Cisnădie, jud. Sibiu

Sursa finaţării: Spatiu dotat cu echipamente si mobilier – contributia Arhiepiscopiei Sibiului

Materialele didactice si alte obiecte – contributia partenerului, Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Cisnădie, jud. Sibiu

 

Coordonator proiect – asistent social Simona Dragomir