Proiectul „Împreună”

02/09/2011

Scop: Proiectul Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Sibiu urmăreşte dezvoltarea abilităţilor creative şi de socializare pentru minim 45 de beneficiari (copii şi tineri cu nevoi speciale) din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Turnu Roşu, jud. Sibiu şi 60 de copii din cadrul Centrului de Plasament Orlat, jud. Sibiu. Educaţia pentru sănătate şi prevenirea comportamentelor adictive pentru minim 20 beneficiari ai Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Turnu Roşu, jud. Sibiu.

Activităţi desfăşurate:

De 2 ori pe lună un asistent social din cadrul Biroului de Asistenta Sociala al Arhiepiscopiei Sibiului împreună cu un grup de voluntari, din cadrul Facultăţilor de Teologie Andrei Şaguna Sibiu şi de Ştiinţe Sibiu, catedra de Sociologie, specializarea Asistenţă Socială, se deplasează în centrul de la Turnu Roşu şi desfăşoară activităţi cu caracter social educativ cu beneficiarii din Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Turnu Roşu.

Se organizează jocuri de socializare în grup pentru dezvoltarea limbajului şi a deprinderilor de comunicare, jocuri menite să dezvolte atenţia şi memoria şi  activităţi sportive.

La anumite perioade de timp se vizionează documentare şi filme cu caracter social-educativ sau religios, precum si sesiuni de educaţie pentru sănătate şi prevenirea comportamentelor adictive, prin dezbaterea în grup a temelor tratate.

Proiectul se desfăşoară cu sprijinul Asociaţiei Societatea Femeilor Ortodoxe Sibiu care suportă financiar cheltuielile de transport ale persoanelor care se deplasează la centru, precum şi cele legate de achiziţionarea materialelor didactice necesare desfăşurării activităţilor.

Tot cu sprijinul acestei asociaţii, la anumite perioade de timp, sunt organizate excursii pentru beneficiarii Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Turnu Roşu, jud. Sibiu.

Cu ocazia Zilei Copilului, în anul 2010, 60 de copiii şi tineri din cadrul acestui centru au vizitat Mănăstirea Constantin Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus, jud. Braşov.

În vacanţa de vară 24 de copii şi tineri din cadrul centrului au vizitat Grădina Zoo din Sibiu, iar apoi au luat masa de pranz la sediul Biroului de Asistenta Sociala al Arhiepiscopiei Sibiului. Pe perioada şederii lor în oraş ei au fost însoţiţi, alături de personalul din partea centrului şi de un asistent social  şi 2 voluntari din cadrul Biroului de Asistenta Sociala al Arhiepiscopiei Sibiului.

Resurse umane implicate:

1 asistent social din cadrul Biroul de Asistenţă Socială al Arhiepiscopiei Sibiului si voluntari

Colaboratori:

Asociaţia Societatea Femeilor Ortodoxe Sibiu

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Turnu Roşu

Centrul de Plasament Orlat

Proiect „Cursuri de formare pentru profesionişti”

02/07/2011

În perioada 01.02-31.08.2011 Asociaţia Filantropia Ortodoxă Sibiu a implementat proiectul nr. RO-10-ORG-2-003 în cadrul Parteneriatului Privilegiat gestionat de SOS Satele Copiilor Danemarca, cu sprijinul financiar al Fundaţiilor Velux – componenta „Micro-granturi – Paşi către autonomie”.

Bugetul proiectului a fost în valoare de 6000 de euro.

În cadrul proiectului a fost amenajată şi dotată cu echipamente şi mobilier o sală de 70 mp, în care s-au  desfăşurat cinci cursuri de formare pentru specialiştii care lucrează cu copii şi tineri vulnerabili (grupul ţintă din cadrul proiectului).

Numărul de participanţi, la cele 5 cursuri de formare organizate a fost de 139 persoane, de profesie asistenţi sociali, psihologi, cadre didactie, iniţiatori/coordonatori ai unor organizaţii de tineret, preoţi, studenti, etc.