poza proiect

Proiectul „Prin educație spre locuri de muncă decente!”, implementat în şcoli şi licee din judeţul Sibiu

13/12/2021

Proiectul Prin educație spre locuri de muncă decente!implementat de AFOS (Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu) a Arhiepiscopiei Sibiului în parteneriat cu fundația elvețiană HEKS/EPER și-a inițiat în prima săptămână a lunii octombrie parcursul spre concretizare în cele cinci școli gimnaziale și cele șapte licee tehnologice selectate în județul Sibiu. Pe parcursul lunii septembrie echipa de implementare a fost completată cu personalul competent în domeniul consilierii în carieră, a medierii pe piața muncii și a consilierii psihologice, în prezent având loc selecția profesorilor meditatori la disciplinele Română și Matematică. Cu recomandarea Inspectoratului Județean Școlar, proiectul se derulează în școlile generale din Cristian, Orlat, Gura Râului, Rășinari și Săliște precum și în Liceul Ioan Lupaș Săliște, Colegiul Tehnologic Independența, Colegiul Tehnic Cibinium, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara Terezianum, Liceul Tehnologic de Construcții și Arhitectură Carol I și Liceul Economic George Barițiu, având ca obiectiv principal accesul tinerilor din medii sociale dezavantajate sau vulnerabile, incluzând comunitatea Roma, la locuri de muncă stabile și decente. Citeste in continuare …

Rechizite din partea Asociației Filantropia Ortodoxă Sibiu pentru 200 de elevi devaforizaţi social

30/09/2021

AFOS, a oferit miercuri, 15 septembrie, pachete cu rechizite la peste 200 de elevi din satele comunei Buneşti, judeţul Braşov. Reprezentanţii departamentului menţionat au mers la şcolile din localităţile Criţ, Meşendorf, Roadeş, Buneşti şi Viscri pentru a împărţi elevilor pachetele cu rechizite şi a le transmite celor mici şi familiilor acestora binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului la începutul noului an şcolar. Oaspeţii au fost primiţi de protopopul de Rupea, Mircea Comşa, preoţii parohi din comunităţile amintite, precum şi de conducerea şi cadre didactice de la şcolile din aceste sate braşovene.

„Activitatea noastră a fost realizată cu sprijinul Fundaţiei International Orthodox Christian Charities şi avem în plan să ajutăm cât mai multe familii defavorizate care nu au posibilitatea sprijinirii materiale a copiilor în vederea urmării cursurilor şcolare şi să prevenim abandonul şcolar. Ne-am asigurat, astfel, că cei 200 de elevi ajutaţi acum au ce pune în ghiozdan la începutul noului an şcolar”, ne-a spus inspectorul social din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului, Marius Talmaţchi.

Bucurie pentru cei mici

Copiii care au primit darurile din partea asociației s-au bucurat de ajutorul primit, un sprijin foarte necesar pentru ca ei să continue şcoala.

„O zi binecuvântată de Dumnezeu, o zi importantă pentru Protopopiatul Rupea, prin activitatea derulată de Departamentul social-filantropic al Arhiepiscopiei Sibiului, prin care în parohiile din comuna Buneşti am împărţit copiilor rechizite atât de binevenite pentru începutul de an şcolar. Ne simţim datori să mulţumim Arhiepiscopiei Sibiului pentru această iniţiativă, mulţumim Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu pentru grija părintească pe care ne-o poartă. Ne gândim ca, pe viitor, să avem în vedere şi alte parohii din protopopiatul nostru, întrucât comunităţile de aici sunt micuţe şi cu oameni în nevoi. Aceste daruri sunt foarte importante, pentru că o parte din copii provin din familii defavorizate, cu părinţi plecaţi în străinătate şi veniturile sunt limitate”, ne-a spus protopopul de Rupea, Mircea Comşa.

În proiectul de colaborare dintre AFOS și Fundaţia International Orthodox Christian Charities sunt cuprinse mai multe comunităţi defavorizate din eparhie, unde vor fi oferite ajutoare persoanelor cu nevoi materiale.

Asistenţă medicală gratuită pentru 60 de persoane din comuna Aţel, judeţul Sibiu

30/09/2021

 

Campania „Sănătate pentru sate” continuă și în această perioadă în Arhiepiscopia Sibiului. Astfel, vineri, 24 septembrie, peste 60 de copii și adulți din satele comunei Ațel, județul Sibiu, au beneficiat de consult stomatologic gratuit și asistență medicală de specialitate oferite de Arhiepiscopia Sibiului, prin Departamentul social-filantropic și Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu.

Reprezentanții Arhiepiscopiei Sibiului au mers la Școala Gimnazială și Căminul Cultural din Ațel pentru a oferi cu ajutorul medicului Natalia Giuşcă consult stomatologic persoanelor doritoare din satele comunei sibiene.

„Astăzi ne-am propus să oferim de consult stomatologic gratuit atât copiilor, cât şi persoanelor vârstnice, să le facem o profilaxie dentară, să le explicăm importanţa igienei orale pentru sănătatea corpului şi nu în ultimul rând să avem grijă ca aceste persoane să beneficieze în continuare de alte tipuri de consultaţii medicale. Până în prezent, în cei şase ani de activitate în cadrul Campaniei «Sănătate pentru sate», peste 3000 de persoane din Arhiepiscopia Sibiului au beneficiat de asistenţă medicală gratuită”, ne-a spus inspectorul social din cadrul Arhiepiscopia Sibiului, Marius Talmațchi.

Sănătate şi credinţă

Activitatea susţinută de Arhiepiscopia Sibiului cu sprijinul lanţului de farmacii Apoteca din judeţul Sibiu este binevenită pentru mulţi dintre locuitorii comunei Aţel, unde asistenţa medicală este foarte limitată, iar multe familii se confruntă cu nevoie materiale.

„Viaţa şi sănătatea sunt cele mai mari daruri oferite de Dumnezeu şi de aceea avem responsabilitatea de a avea grijă de ele. În multe dintre satele noastre găsim multe persoane defavorizate social, care nu beneficiază de servicii medicale. Iată de ce activitatea de astăzi este binevenită şi vine în completarea activităţilor social-filantropice pe care Protopopiatul Mediaş le desfăşoară în aceste localităţi”, ne-a spus părintele Cristian Paul Boeru, preot misionar în cadrul Protopopiatului Mediaș.

În cadrul activității, persoanele consultate care au nevoie de tratament stomatologic au fost programate pentru a beneficia gratuit de serviciile cabinetului stomatologic al Arhiepiscopiei Sibiului.

Proiect educativ-formativ, de dezvoltare personală și reintegrare socială a tinerilor din mediile defavorizate

13/08/2021

ASOCIAȚIA FILANTROPIA ORTODOXĂ SIBIU (AFOS), în colaborare cu S.C. DULCESA R S.R.L. (Dulcesa), reprezentată de Dnul Stoica Matei – Andrei, în calitate de asociat unic si administrator, au început derularea unui proiect pentru susţinerea activitățiilor sociale și educativ-formatoare derulate în cadrul unei Structuri de economie socială, coordonată de reprezentantul Ducesa, și care are ca grup țintă tinerii crescuți în centrele de plasament sau de către asistenții maternali.

La sediul AFOS, de pe strada Dealului, în zilele de 5 și 10 august tinerii din Centrul de Plasament Orlat- DGASPC Sibiu au fost primii care au beneficiat de cursurile și modulele de informare, formare și dezvoltare personală oferite în cadrul proiectului, prin reprezentanții Dulcesa, aceștia din urmă concentrând primul curs pe tematica comunicare, autocunoaștere și relaționare.

Depășirea și confruntarea emoțiilor a fost una dintre temele cele mai importante dezbătute de către un psiholog în cadrul modulului al doilea. Tinerii au fost foarte interesați să revină și să participe la următoarele întâlniri, echipa de implementare a proiectului căutând să fundamenteze toate cele care pot fi împărtășite metodologic pe relaționarea cu acești tineri care au nevoie în primul rând de dragoste și înțelegere și un suport moral care să le dea curaj și putere pentru a depăși traume, lipsuri și neîmpliniri.

Scopul general comun este acela de promovare a unui comportament preventiv responsabil, voluntariatul, prevenirea discriminării şi reintegrarea socială a clasei sociale defavorizate. De asemenea, se urmăreşte intensificarea relaţiilor dintre ONG și Centrele de plasament, dar și cu operatorii economici în vederea promovării serviciilor sociale acordate persoanelor aflate în dificultate și a acțiunilor cu caracter social-filantropic, educativ și cultural.

În perioada următoare vor continua cursurile individuale și de grup de formare profesionala si personala – minim 15 tineri / an. Programele de training / cursuri vor fi efectuate de către angajații companiei care dețin experiența și calificarea necesară în vederea susținerii diferitelor programe de instruire (Comunicare, Organizarea Timpului, Educație Financiară, etc.). Dintre persoanele vizate, pe lângă tinerii proveniți din sistemul de asistență socială și protecția copilului, fac parte și tinerii proveniți din familii dezorganizate și / sau cu un risc major de abandon școlar cu vîrsta minim de 12 ani.

Obiectele sociale ale proiectului au în vedere următoarele:

• Cresterea incluziunii sociale prin îndrumare profesională și personală, consiliere psihologică / psihoterapie și suport emoțional și moral continuu a unui număr de minim 2 adolescenți / an. Din cadrul grupului țintă fac parte tinerii aflați în apropierea vârstei de 18 ani proveniți din centrele de plasament sau aflați în îngrijirea asistenților maternali prin care se urmărește identificarea potențialului de dezvoltare a fiecărui individ și îndrumarea acestora în vederea dezvoltării personale și profesionale.

• Obținerea de contracte de practică și / sau formare profesională la locul de muncă în cadrul societăților din județul Sibiu – minim 2 / an. Obiectivul va avea în vedere contactarea companiilor în funcție de aptitudinile indivizilor în vederea stabilirii de contracte de practică pentru formarea profesională a acestora și creșterea posibilităților de introducere în câmpul muncii a tinerilor proveniți din grupul vulnerabil.

AFOS, ca furnizor de resurse în cadrul proiectului, acordă suport în negocierea și încheierea de contracte individuale de muncă cu societățile din judetul Sibiu pentru persoanele din grupul vulnerabil – acolo unde este cazul. Asociația va identifica tineri din cadrul DGAPSC Sibiu, din cadrul asociațiilor, instituților sau societăților partenere care își exprimă dorința de a fi implicați și beneficiari ai proiectului comun care să aducă lumină și bucurie în viețile greu încercate ale celor care îți croiesc mai greu o cale către împlinirea personală, către o viață mai bună.

Anunț angajare

10/08/2021

În cadrul proiectului Education to Decent Work, implementat în județul Sibiu, AFOS angajează

 • consilier școlar;
 • mediator/ consultant cu experiență și legături bune cu comunitățile de romi;
 • mediator pe piața muncii.

Despre noi: AFOS (Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu) a luat ființă în anul 2009, în vederea dezvoltării activităților de asistență socială la nivelul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Sibiu, prin lărgirea capacității de absorbție a fondurilor destinate înființării și dezvoltării unor proiecte cu caracter social, cultural și educațional. Asociația are ca misiune asistarea persoanelor care traversează momente dificile ale vieții, pentru dezvoltarea abilitățiilor personale, de a face față creativ și eficace problemelor, mobilizarea resurselor comunității pentru sprijinul celor aflați în dificultate, participarea la inițierea, dezvoltarea și aplicarea măsurilor de politică socială în domeniu, participare activă la viața socială. AFOS este membră a Federației Filantropia – București, membră a SoCareNet-Diakoneo – Germania.

Despre proiect: Proiectul urmărește ca tineri proveniți din medii sociale dezavantajate/vulnerabile, incluzând comunitatea Roma să aibă acces la locuri de muncă stabile și decente și să fie sprijiniți în continuarea școlii. Până la încheiere, este vizat un grup țintă de 1.000 de persoane.

CV-urile pot fi trimise la adresa de mail: biroul_social_aors@yahoo.com până la data de 1 septembrie 2021. Candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la un interviu.

Cerințe specifice și principalele responsabilități ale fiecărui post:

Consilier școlar

Cerințe:

 • Studii superioare
 • Minim 2 ani de experienta in domeniul consilierii si orientarii in cariera;

Atenţie la detalii si abilitati de ascultare activa, abilitati de relationare si cooperare, sensibilitate în a lucra cu persoane din grupuri vulnerabile.

Responsabilități și sarcini principale:

 • Participa la instruirea privind aplicare si interpretarea instrumentului de evaluare;
 • Intocmirea bazei de date cu informatii despre grupul tinta;
 • Aplicarea instrumentului de evaluare Cognitrom Career Planner (CCP);
 • Interpretarea si realizarea profilelor pe baza CCP si corelarea cu informatiile din chestionarele de selectie si baza de date referitoare la grupul tinta;
 • Realizarea planului de lucru pentru consilierea individuala / de grup a elevilor si pentru consilierea parintilor;
 • Consilierea individuala si colectiva a elevilor;
 • Consilierea parintilor;
 • Consilierea resurselor umane din cadrul școlii (consilieri școlari, psihologi sau profesori) in domeniile consilierii și orientarii în carieră, educației incluzive și metodelor specifice de sprijinire a elevilor din medii defavorizate (de exemplu, mentorat, îmbunătățirea contactelor cu părinții);
 • Insoteste elevii la vizitele la companii.

Mediator pe piața muncii

Cerințe:

 • Studii superioare, finalizate cu diplomă de licență (avantaj în domeniul psihologie, sociologie, drept, asistență socială);
 • Experiență în domeniul medierii pe piața muncii (minim 3 ani);
 • Cunoștințe în domeniul informării, consilierii și medierii pe piața muncii;
 • Cunoștinte de operare MS Office (Word, Excel), Internet;
 • Permis de conducere cat. B

Responsabilități și sarcini principale:

 • Realizarea activităților de informare, consiliere și mediere pentru grupul țintă al proiectului (elevii din clasele terminale de la licee din județul Sibiu);
 • Realizează activitățile de mediere.
 • Identificarea și menținerea legăturii cu angajatorii în județul Sibiu;
 • Realizarea rapoartelor de consiliere și orientarea profesională a grupului țintă.
 • Evaluarea posturilor vacante de la angajatori și recomandare de candidați potriviți.
 • Verificarea documentelor grupului țină: formulare, Carte de identitate, adeverințe etc necesare în proiect.
 • Menține un sistem eficient și sigur al evidenței documentelor de care răspunde.
 • Intocmește rapoartele lunare de activitate.

Mediator/consultant pentru comunitatea Roma

Cerințe:

 • Minim studii medii;
 • Minim 2 ani de experienta in domeniul educational;
 • Minim 2 ani de experienta in lucrul cu comunitatile de romi;
 • Seriozitate, responsabilitate, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, spirit de observatie, rabdare, abilitati de relationare si comunicare, sensibilitate în a lucra cu persoane din grupuri vulnerabile.

Responsabilități și sarcini principale mediator/consultant pentru comunitatea de etnie Roma:

 • Consiliere cu privire la importanța educației, dreptul fetelor la educație, avantajele continuarii educației;
 • Organizare „cluburi de fete” în școli și prezentări/ateliere cu femei (rome) ca exemple de succes pe piata muncii;
 • Consilierea profesorilor, pentru a-i sensibiliza pe probleme de gen, situația/nevoile fetelor rome, cooperarea cu părinții romi.

Lansarea Proiectului „prin Educație Spre Locuri De Muncă Decente!”

21/07/2021

Cu binecuvântarea ÎPS dr. Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu (AFOS), prin Fundația HEKS/EPER Elveția, în parteneriat cu Inspectoratul Județean Școlar Sibiu (IJSS) și Fundația Open Fields România, au lansat, cu data de 1 iulie 2021, Proiectul „Prin educație spre locuri de muncă decente! cod 942.406. Proiectul va avea o durată de 3 ani școlari (2021-2024) și beneficiază de un buget în valoare de 6.164.927 RON (1.369.847 CHF) oferit de Fundația HEKS/EPER Elveția. Proiectul se va derula în opt școli gimnaziale și opt licee tehnologice/școli pofesionale din județul Sibiu.

 

 

Obiectivul final al proiectului urmărește ca tinerii proveniți din medii sociale dezavantajate/vulnerabile, incluzând comunitatea Roma să aibă acces la locuri de muncă stabile și decente, să fie sprijiniți în continuarea școlii, recuperarea materiei școlare și meditații. Până la încheire, este vizat un grup țintă de 1.000 de persoane. Citeste in continuare …

„Sănătate pentru sate” la Coveş, judeţul Sibiu

20/04/2021

Arhiepiscopia Sibiului, prin Departamentul Social-Filantropic şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Sibiu au desfăşurat sâmbătă, 17 aprilie, o nouă activitate socio-medicală din cadrul Programului Naţional „Sănătate pentru Sate” al Patriarhiei Române. Mai mult cadre medicale au oferit consultaţii în cadrul unei caravane pentru un grup ţintă de 50 de persoane defavorizate şi vârstnice din localitatea Coveş, judeţul Sibiu, unde nu este acces la asistenţă medicală, neexistând în prezent nici un cabinet de medicină de familie sau dispensar. Citeste in continuare …

Cursul „Părinţi salvatori” la Sibiu

13/04/2021

 

Sibienii au avut posibilitatea ca în perioada 9-11 aprilie să participe în mod gratuit la un curs de resuscitare şi de eliberare a căilor respiratorii „Părinţi salvatori”, susţinut de Vasile Vlaşin şi găzduit de Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” Sibiu.

Primii cursanţi au învăţat cum să acorde primul ajutor în caz de înec, stop cardio-respirator sau alte urgenţe la sesiunile organizate vineri, 9 aprilie, la sediul asociaţiei sibiene. Au participat preoţi, tineri şi familii din comunitate, dornici să înveţe să acorde primul ajutor atât adulţilor cât şi copiilor. Citeste in continuare …

Campania „Bunicii noştri”, un an de filantropie la Sibiu

09/04/2021

În urmă cu un an, Asociaţia Filantropia Ortodoxă Sibiu, iniţia Campania „Bunicii noştri”, menită să ajute vârstnicii din Sibiu cu produse de strictă necesitate în această perioadă dificilă provocată de pandemia cu virusul Sars-Cov 2. Cu sprijinul companiilor Romstal şi Autoklass Sibiu, vârstnicii cu dificultăţi materiale, fără aparţinători, cu dizabilităţi şi fără ajutor, primesc lunar pachete cu alimente, produse de igienă, produse de curăţenie şi alte daruri. Citeste in continuare …