Proiecte si Campanii

 

CAMPANIA Donează sânge, salvează o viață!

     AFOS a implementat această campanie începând cu anul 2015 în scopul sprijinirii Centrelor de Transfuzie Sanguină din Județele Sibiu și Brașov . Până în prezent aproximativ 3000 de persoane au donat în cadrul acestei campanii.

 

PROIECTUL ”Aripi de înger”

     Proiectul ”Aripi de înger” al AFOS împreună cu asociațiile eparhiale din Oradea și Cluj-Napoca  vine în sprijinul copiilor abandonați care au nevoie de o familie și de o casă. Asociația dorește construirea a 5 Case de Tip Familial în Județul Sibiu, două în localitatea Cristian, două în orașul Cisnădie și una în Municipiul Sibiu prin redirecționarea a 20% din impozitul pe profit/venit, 3, 5% din impozitul datorat anual din venituri salariale sau alte donații. 

 Casa cu cireș (CTF 1), str. Magheranului, Sibiu

 

 

 

  Până în primavara 2020, au contribuit peste 1500 de persoane cu donații de SMS recurent, alte fonduri pentru proiect, fiind primite prin contracte de sponsorizare și donații directe.

 

 

CAMPANIA ”O școală pentru fiecare”

     În cadrul acestei campanii bianuale s-au împărțit mii de kituri școlare și de rechizite pentru elevii din zonele defavorizate ale județului Sibiu sau Brașov. Produsele au fost donate de diferiți sponsori și prin organizarea unor campanii de strângeri de fonduri pentru sprijinirea familiilor defavorizate, care nu au posibilități materiale sau financiare suficiente pentru întreținerea copiilor.

    Din partenerii și sponsorii apropiați campaniei sunt Liceele Terezianum, Gh. Barițiu, Onisifor Ghibu, Cibinium, Constantin Noica și Avram Iancu din Sibiu sau Organizația Internațională pentru Caritate Creștin Ortodoxă din SUA.

 

TABERE SOCIALE

     S-au realizat în fiecare an, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Sibiu și în cadrul Proiectului ”Povești pentru suflet” diverse tabere gratuite pentru  copii defavorizați proveniţi din cadrul Centrelor de Plasament din Județele Sibiu și Brașov.

     Copiii participanți au beneficiat de un program de activităţi specifice unei tabere: jocuri, ateliere, drumeţii şi activităţi artistice, vizite recreative.

     Taberele au un scop educativ, de prevenire a violenţei şi comportamentului nepotrivit în rândul copiilor din centrele de plasament, dublat de  un program de rugăciune şi de cateheză creştină în cadrul căruia copii pot să se apropie mai mult de viaţa spirituală şi să cunoască mai bine învăţătura Bisericii străbune.

 

PROIECTUL ”Prevenția prin Artă

         Proiectul se desfășuară în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu și Inspectoratul Școlar Județean. Prin intermediul unui concurs artistic adresat elevilor de liceu din Municipiul Sibiu au fost licitate 50 de lucrări artistice în urma cărora au fost sprijinite mai multe persoane, victime ale traficului rutier, cu aparatură de uz casnic, IT și sume de bani pentru intervenție chirurgicală și recuperare.

 

EVENIMENTE CARITABILE  

 • Concerte anuale organizate în Sărbătorilor de iarnă are ca scop sprijinirea Programelor, proiectelor sau serviciilor asociației
 •  Campanii de foundraising în colaborare cu asociațiile școalre sau grupurile de voluntari din licee în cadrul unui proiect sau program al asociației.

 

Proiectul ”POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII” SIPOCA 245/111413

     Federația Filantropia, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, a organizat Conferința de lansare a proiectului “Politici publice alternative în domeniul sănătății” (Cod SIPOCA/ MySMIS: 245/ 111413), în data de 07 Noiembrie 2018.

     Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacitații ONG-urilor membre ale Federației Filantropia din domeniul socio-medical, de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice aferente obiectivelor specifice din cadrul „Strategiei Naționale de Sănătate 2014 – 2020”. Se dorește – în acest mod – crearea și menținerea unui dialog social constructiv și eficient la nivelul instituțiilor implicate.

     Proiectul a demarat în data de 13 august 2018 și a avut o perioadă de derulare de 16 luni, cu un buget în valoare totală de 975.818,35 Ron, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 939.527,57 Ron, iar contribuția proprie a Beneficiarului/ Partenerului este în valoare de 36.290,78 Ron. Rezultatul acestui proiect, propunerea de politică publică alternativă, cumulează rezultatele activităţilor de cercetare, instruire şi schimb de cunoştinţe şi bune practici şi este în sine un instrument de lucru pentru reţeaua de organizaţii membre şi parteneri ai beneficiarului, Federația Filantropia, dar poate constitui şi o bază pentru alte programe de formare în politici sociale, dintr-o perspectivă aplicată.

     Cu ocazia acestui Proiect au participa membri din partea Asociației Filantropia Ortodoxă Sibiu a Arhiepiscopiei Sibiului la următoarele evenimente:

 • 11-15 martieprima serie a cursului  (din cele 5) acestui proiect, realizat în parteneriat cu Ministerul Sănătății, având tematica ”Telemedicina în comunitate”. Aici au participat 3 reprezentanți ai Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Sibiu;
 • Atelier de lucru în vederea definitivării propunerii de politică publică în perioada 10-14 iunie. La acest atelier a participat un reprezentant al eparhiei. Rezultatele preconizate constau în obținerea unei variante preliminare aferente propunerii de politică publică alternativă în domeniul sănătății, care urmează sa fie completată în acțiunile din viitorul imediat cu datele finale de fundamentare, rezultatele consultărilor cu factorii interesați, precum și cu informațiile din studiul de analiză de impact.
 • Conferința Regională Cluj-Napoca din 17 septembrie, intitulată ”Consultare Publică – Analizarea și Dezbaterea Formei Preliminarii a Propunerii de Politică Publică Alternativă în Domeniul Socio-Medical  <Sănătate în Comunitate>”. Aici a participat un reprezentant al eparhiei. În cadrul acestei conferințe s-au abordat 5 teme de discuție, și anume:
  • Sprijinirea implicării Administrației Publice Locale în ceea ce privește creșterea multifuncționalității Centrelor Comunitare Integrate (CCI) 
  • Facilitarea accesului populației la serviciile medicale de screening în cadrul Centrelor Comunitare Integrate (CCI), folosind stații mobile dotate cu echipament corespunzător;
  • Eficientizarea serviciilor medicale de specialitate de tip telemedicină, în cadrul Centrelor Comunitare Integrate (CCI);
  • Informarea, promovarea, conștientizarea importanței și înlesnirea mobilității populației oferite de Centrele Comunitare Integrate (CCI) cu privire la donarea de sânge;
  • Încurajarea participării elementului privat (actori economici, actori ne-guvernamentali etc.) în ceea ce privește creșterea gradului de mobilitate și multifuncționalitate a Centrelor Comunitare Integrate (CCI) în acordarea serviciilor medico-sociale.

 

CURSURI DE FORMARE ÎN DOMENIUL SOCIAL ȘI MEDICAL

 •       CURS DE FORMARE ÎN MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE – M+ CARAIMAN

   Organizației Umanitare Concordia a furnizat un program de formare profesională destinat personalului din domeniul social constând într-un curs de Manger de servicii sociale, fundamentat pe standardele de calitate Kardinal Konig Haus și pe standardele ocupaționale pentru ocupația de manager de servicii sociale.

               Cursul privește formarea continuă a personalului din perspectiva standardelor de personal al serviciilor sociale licențiate și colaborarea în cadrul unor programe cofinanațate din fonduri europene.

               Președinți și reprezentanți ai asociațiilor eparhiale membre ale Federației Filnatropia, din care  și doi membri AFOS, au participat la curs în incinta Centrul Social-Pastoral Sfânta Cruce din cadrul Mănăstirii Caraiman, Bușteni, jud. Prahova, în perioada 4-9 iunie 2018 (primul modul), respectiv 18-22 iunie 2018 (al doilea modul).

 

 •        CURS DE FORMARE ÎN MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE – BUCUREȘTI

      Cursul de formare în managementul serviciilor sociale a fost derulat de Federația Filantropia a Patriarhiei Române, în colaborare cu Asociația „Filantropia Ortodoxă” – Alba Iulia, cu sprijinul financiar al Asociației International Orthodox Christian Charities (IOCC). În cadrul acestui curs sunt abordate tematici precum: modele de leadership și stiluri manageriale; procesul de luare a deciziei; procesul de comunicare în contextul managementului; managementul echipei; planificarea strategică; învățare și dezvoltare organizațională; cultură organi­zațională; managementul schimbării; managementul calității; sisteme de management al calității.

      La acest curs au participat 2 reprezentanți, în perioada 17-21 iunie 2019. Cursurile au fost desfășurate la București la Centrul Național pentru Formare Continuă a Patriarhiei Ortodoxe Române.

 

 •               CURS DE FORMARE PROFESIONALĂ în specializarea “PEDAGOG SOCIAL”

              AFOS prin Federația Filantropia București  furnizează un curs de formare profesională, în specializarea “Pedagog social”, cod COR – 341202. Ultimul curs a avut loc în noimebrie 2018.  Cursul este autorizat de Autoritatea Națională de Calificări (ANC) şi se  finalizează cu examen de absolvire în  fața unei comisii ce ce constituie la nivel local. Diploma obtinuţă este recunoscută la nivel naţional şi este autorizată de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educației.

              Cursul “Pedagog Social” s-a desfășurat în Sala Fidelis din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului, din incinta Facultății de Teologie Andrei Șaguna din Sibiu și l-a avut ca formator pe domnul Nicolae S. Blaga de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 din Sibiu.

              Acest curs este destinat formării continue a pesonalului. Are ca grup țintă angajații sau colaboratorii Federației sau membrii asociațiilor membre și partenere din domeniul social, specialiștii sau angajații din centre de zi pentru copii sau rezidențiale, școli au comunități, preoții care doresc să desfășuare sau au activitate socială, cadrele didactice, voluntarii implicați în asistența socială etc.

            Competențele profesionale  dobândite de partici­panți, conform Standardului Ocu­pațional, sunt următoarele:

 – consilierea juridică şi socială a familiei copilului,

 – derularea procesului educaţional al copilului,

 – elaborarea planului personalizat al copilului,

 – pledarea pentru respectarea intereselor copilului,

 – realizarea profilului psihosocial şi fizic al copilului

 – integrarea copilului în colectivitate

                Între participanții la acest curs s-au numărat: preoți care sunt implicați în activități filantropice sau de asistență socială, care doresc inițierea sau dezvoltarea unor astfel de acțiuni în parohii sau asociații, angajați ai Primăriei Sibiu sau al altor instituții publice locale, membrii sau coordonatori ai unor ONGuri din localitate.

                 Din perspectiva asociației cursul oferă pe lângă formarea profesională și actualizarea unor cunoștințe teoretice și practice și o vizibilitate a organizației noastre la nivel local, dar și un mediu de interacțiune între persoane care sunt implicate în activități similare sau tangențiale din domeniul asistenței sociale din municipiul sau județul Sibiu.
                

 • CURS DE MANAGER SE SERVICII SOCIALE -SIBIU

      AFOS, prin Federația Filantropia București a organizat, în perioada 18-22 septembrie 2017,  un curs acreditat de formare profesională continuă,  în specializarea „Manager de Responsabilitate Socială”, desfășurat la sediul Asociației Filantropice „Sf. Nicolae” din Sibiu, filială în prezent a AFOS.

    Cursul „Manager de Responsabilitate Socială” – cod COR 325718, este autorizat ANC şi se finalizează cu examen de absolvire. Diploma obținută este recunoscută la nivel național şi este autorizată de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educației.

          Această specializare vine în sprijinul preoților care au centre de asistență socială sau vor să înființeze astfel de centre și nu dețin o licență în domeniul asistenței sociale.

          Competențe dobândite de participanți:

  • Planificarea sistemului de management în responsabilitate socială;
  • Organizarea sistemului de management în responsabilitate socială;
  • Administrarea sistemului de management în responsabilitate socială;
  • Evaluarea și raportarea performanței de responsabilitate socială;
  • Dezvoltarea profesională în domeniul responsabilității sociale;
  • Planificarea propriei activități
  • Comunicarea cu reprezentanții organizației;

 

 

CURS DE PRIM AJUTOR

      Studenții Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu au beneficiat de un curs de prim ajutor susținut de reprezentanții Serviciului de Ambulanță Sibiu, în incinta sălii „Fidelis” din cadrul facultății. Studenții au avut posibilitatea să învețe manevrele principale de acordare a primului ajutor pentru fiecare situație de urgență medicală în parte și să poată aplica informațiile și deprinderile dobândite în comunitățile lor sau acolo unde este nevoie de salvarea unei vieți corect și prompt.

      Cursul a fost organizat de AFOS în parteneriat cu  ASCOR Sibiu (Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români, filiala Sibiu).