Lansarea Proiectului „prin Educație Spre Locuri De Muncă Decente!”

21/07/2021

Cu binecuvântarea ÎPS dr. Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu (AFOS), prin Fundația HEKS/EPER Elveția, în parteneriat cu Inspectoratul Județean Școlar Sibiu (IJSS) și Fundația Open Fields România, au lansat, cu data de 1 iulie 2021, Proiectul „Prin educație spre locuri de muncă decente! cod 942.406. Proiectul va avea o durată de 3 ani școlari (2021-2024) și beneficiază de un buget în valoare de 6.164.927 RON (1.369.847 CHF) oferit de Fundația HEKS/EPER Elveția. Proiectul se va derula în opt școli gimnaziale și opt licee tehnologice/școli pofesionale din județul Sibiu.

 

 

Obiectivul final al proiectului urmărește ca tinerii proveniți din medii sociale dezavantajate/vulnerabile, incluzând comunitatea Roma să aibă acces la locuri de muncă stabile și decente, să fie sprijiniți în continuarea școlii, recuperarea materiei școlare și meditații. Până la încheire, este vizat un grup țintă de 1.000 de persoane. Elevii vor beneficia de ore de consiliere individuală, cât și de grup,  de activități de educație remedială care vor include pe toți elevii unei clase, iar profesorii meditatori vor fi prezenți săptămânal în sprijinul lor. Părinții sau tutorii elevilor vor fi și ei introduși în proiect în activitățile de consiliere-mediere. Proiectul „pune la încercare” abilitatea sistemului educațional și a pieței muncii de a păstra și de a valoriza acești tineri și își propune sustenabilitatea activităților enumerate și pe viitor, prin cooperarea și conectarea oamenilor între ei în interesul copiilor și tinerilor. Sunt deziderate importante ale acestui demers eduacțional, care urmărește să stabilească, să consolideze și să susțină fundamentul relațional dintre cei implicați, să dea dovadă de dragoste creștină și să împlinească și o misiunea mântuitoare, ținând seama că în societatea contemporană numeroși tineri și familiile lor se confruntă cu probleme sufletești delicate și chiar cu traume.

La data de 13 iulie a avut loc întâlnirea de lucru a partenerilor, reprezentați la nivel de conducere de către dna. prof. Munteanu Monica Adriana, inspector şcolar general, dl. Liviu-Emanuel Țapu, director HEKS/EPER, dl. Ovidiu Spînu, director executiv Open Fields și pr. dr. Adrian Roman, președinte AFOS, însoțiți de membrii echipelor de implementare.

Dna. prof. Inspector școlar general a subliniat utilitatea unui astfel de proiect educațional amplu, care se dorește a avea implicații pozitive pe termen mediu și lung, în contextul nevoii concrete a societății de a beneficia de intrarea stabilă  pe piața muncii din România a unui număr cât mai mare de tineri, prin alegerea de joburi atractive pe baza înclinației lor vocaționale. Dna. Munteanu a asigurat partenerii din proiect de întreaga susținere și disponibilitate a IȘJS privind furnizarea informațiilor necesare, precum și de a susține logistic bunul mers al activităților de informare, consiliere, mediere și de tip remedial care urmează a se desfășura începând cu anul școlar 2021-2022.

Dl. director Țapu a evidențiat că efortul partenerilor se va concentra pe tranziția tinerilor din clasele terminale, din medii defavorizate, către învățământul profesional sau superior, iar prin procesul de consiliere elevii vor avea o viziune mai clară asupra carierei și își vor alege traseul educațional și profesional în consecință, cu un accent special pe situația abandonului școlar timpuriu în rândul fetelor de etnie roma. De aceea, se propune inclusiv utilizarea “Ghidului privind incluziunea romilor post-angajare”, realizat în cadrul proiectului HEKS/EPER – HOPE. Pentru atingerea acestui obiectiv, proiectul pune la dispoziție resurse în vederea mobilizării și perfecționării personalului școlar (consilieri școlari, psihologi sau profesori) pentru a prelua pe viitor consilierea în carieră și după finalizarea proiectului sau prin sprijinirea școlii în recrutarea și formarea unui astfel de specialist. Un alt punct important avut în vedere de Fundația HEKS/EPER este consolidarea legăturii între potențialii angajatori și absolvenții școlilor profesionale și creșterea oportunităților de angajare pentru tinerii vulnerabili, prin conectarea sustenabilă dintre instituțiile direct interesate.

Coordonatorul echipei de implementare a AFOS, asistent social Nicu Blaga, a subliniat că metodologia de consiliere și mediere este important a fi însoțită și completată de o abordare psiho-emoțională umană, plină de delicatețe și empatie față de situațiile dificile de viață  traversate de tinerii din proiect, dar și de tineri în general, astfel încât eficacitatea rezultatului să fie consolidată prin creșterea rezilienței la acest tip de provocare, specifică vârstei și contextului socio-economic al adolescenților și tinerilor.

Odată cu semnarea acordului și a protocolului de colaborare dintre parteneri, urmează a fi inițiate procedurile imediat următoare, de contactare a școlilor eligibile, de recrutare a personalului și de pregătire a etapelor constitutive ale strategiei de implementare, achiziții de licențe și programe de testare și evaluare, instruiri ale cadrelor și specialiștilor cu privire la folosirea unor platforme sau chestionare, whorkshopuri ș.a.

În concluzie, succesul Proiectului „Prin educație spre locuri de muncă decente!” se va traduce în intrarea stabilă pe piața muncii din România a unui număr cât mai mare de tineri absolvenți ai învățământului de tip vocațional; creșterea capacității școlilor profesionale de a coopera cu sectorul privat și de a pregăti elevii pentru cerințele pieței muncii; îmbunătățirea planurilor de învățământ pentru unele profile de educație profesională și progresul în activitatea de monitorizare a inspectoratului școlar și a școlilor privind angajarea absolvenților; sensibilizarea tuturor factorilor responsabili din comunitate–autorităţile administraţiei publice locale, organismele guvernamentale şi nonguvernamentale – în legătură cu situaţia reală din sistemul şcolar preuniversitar din judeţ, coroborat cu obiectivele proiectului.

poza proiect