Alături de elevi la început de an școlar

26/09/2022

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu (AFOS), prin Fundația HEKS/EPER Elveția, în parteneriat cu Inspectoratul Județean Școlar Sibiu (IJSS), derulează din luna iulie 2021, în mai multe școli generale și licee tehnologice de pe raza județului Sibiu, Proiectul „Prin educație spre locuri de muncă decente!”- cod 942.406.

Acesta este conceput cu scopul ca școlile să dobândească capacități sporite de a coopera cu sectorul privat și de a pregăti elevii pentru cerințele pieței muncii. Dialogul și cooperarea dintre școală și piața muncii, soldat cu angajarea sigură și stabilă a absolvenților și reducerea ratei șomajului, este în interesul întregii comunități deoarece oferă tinerilor mijloacele financiare și de dezvoltare personală propice unei vieți demne.

Totodată, cu un procent ridicat de abandon școlar, fapt dezastruos pentru construirea unui viitor decent, tinerii din România au nevoie imediată de susținere în continuarea studiilor și obținerea competențelor și calificărilor care să le deschidă porți spre locuri de muncă bune, spre cariere frumoase și spre împlinire personală. Cu o experiență relevantă în colaborarea cu instituțiile de învățământ, AFOS vine în întâmpinarea elevilor sibieni cu situații dezavantajate, din medii marginalizate sau minoritare și le pune la dispoziție resurse educative, umane și materiale pentru a le păstra interesul viu spre finalizarea cu succes a studiilor gimnaziale și liceale.

Astfel, la debutul anului școlar 2022 – 2023, părintele Adrian Roman, președintele AFOS, împreună cu membrii echipei de implementare a proiectului, a vizitat toate școlile gimnaziale partenere, oferind elevilor kituri școlare constând în rechizite necesare bunei desfășurări a activității de învățare. Un număr de peste 500 de elevi înscriși la școlile cu clasele I-VIII din localitățile Cristian, Orlat, Rășinari, Gura Râului și Săliște s-au bucurat să primească aceste rechizite, furnizate din Statele Unite ale Americii de către Asociația International Orthodox Christian Charitiesv(IOCC), partener constant al AFOS în sprijinirea activitățior de ordin social-educativ, asociație căreia îi suntem recunoscători. În plus, și elevi care provin din familii defavorizate din Sibiu sau care sunt înscriși în proiecte ale Arhiepiscopiei Sibiului derulate în cadrul Școlilor gimnaziale din Sâmbata de Sus, Netuș, Alma, Brădeni, Dumbrăvița și Roth, au fost beneficiari ai darurilor primite din partea IOCC.

Reamintim pe această cale că în cadrul Proiectului AFOS, „Prin educație spre locuri de muncă decente!”, elevii din școlile gimnaziale partenere beneficiază de ore de consiliere individuală și de grup oferite de profesori – psihologi,  de activități de educație remedială la disciplinele Limba Română și Matematică, precum și de activități în cadrul unor Cluburi de fete, dedicate elevelor din clasele IV-V, în vederea reducerii abandonului școlar. Demersul educațional a fost deosebit de bine primit de elevi și cadrele didactice pe parcursul anului școlar precedent întrucât acoperă nevoi și lacune importante și urmărește să stabilească, să consolideze și să susțină nu numai ptrocesul de învățare și performanțele școlare, ci și fundamentul relațional dintre cei implicați, să dea dovadă de dragoste creștină și să împlinească și o misiunea mântuitoare, ținând seama că în societatea contemporană numeroși tineri și familiile lor se confruntă cu probleme sufletești delicate și chiar cu traume.

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului stimulează bucuria participării la cursuri, dobândirea de cunoștințe de cultură-generală, bune maniere, aptitudini practice și a unui mod de gândire care să spargă clișeul tradițional, și deșteaptă setea de cunoaștere prin educație și motivația de a izbândi pe calea anevoioasă a învățământului complet, cu satisfacția pe termen lung a dobândirii statutului de persoană independentă, respectată, utilă familiei și societății. – a redactat Cristina Roman